Adidas maakt met Falcon-lijn voor kleding en schoenen inbreuk op het woordmerk FALCON

Print this page 03-12-2018
IEPT20181129, Rb Amsterdam, DBHI v Adidas
(Met dank aan Lucia van Leeuwen en Julia Mascini, Köster Advocaten)

Licentienemer DBHI is bevoegd om Adidas in rechte te betrekken: bevoegdheid tot handhaven is opgenomen in licentieovereenkomst, niet in te zien waarom DBHI met deze volmacht niet op eigen naam kan optreden tegen de gestelde merkinbreuk. Adidas maakt door kleding te verkopen onder de lijn Falcon inbreuk op het voor kleding ingeschreven woordmerk FALCON ex artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE. Adidas maakt door schoenen te verkopen onder de naam Falcon inbreuk op het voor kleding ingeschreven woordmerk FALCON ex artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE: kleding en schoenen zijn soortgelijk, onderscheidend vermogen woordmerk FALCON niet verwaterd, mede door veelvuldig gebruik samenwerkingsverbanden Adidas is voldoende aannemelijk dat relevante publiek kan denken dat er een economische verbondenheid bestaat tussen DBHI en Adidas. Dat teken Falcon niet op de producten is aangebracht maakt niet dat geen sprake is van inbreuk, maar betekent wel dat deze onder een andere naam op de markt gebracht kunnen worden.

 

MERKENRECHT

 

In september 2018 heeft Adidas een kleding- en schoenenlijn gelanceerd onder de aanduiding Falcon. Het onderhavige geschil draait om de vraag of deze lijn inbreuk maakt op de merkrechten die DBHI als licentiehouder wenst te beschermen. Het gaat om een Benelux woordmerk FALCON en een Benelux beeldmerk. Beide merken zijn onder meer geregistreerd voor kleding en sportartikelen maar niet specifiek voor schoenen. 

 

De voorzieningenrechter oordeelt dat Adidas met de kleding uit de Falcon-lijn inbreuk maakt op het woordmerk FALCON ex artikel 2.20 lid 1 onder a BVIE nu het teken gelijk is aan het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde waren. Adidas was na de sommatie van DBHI reeds gestopt met de handel in de Falcon-kleding in de Benelux en heeft toegezegd dit ook zo te houden.

 

Door schoenen op de markt te brengen onder de Falcon-lijn is naar het oordeel van de voorzieningenrechter sprake van inbreuk ex artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter zijn het woordmerk en teken Falcon identiek en worden ze door DBHI en Adidas gebruikt voor soortgelijke waren die via deels identieke distributiekanalen worden aangeboden en verkocht. Het onderscheidend vermogen van het woordmerk FALCON is volgens de voorzieningenrechter niet verwaterd. Gelet op het bovenstaande acht de voorzieningenrechter voldoende aannemelijk dat het relevante publiek bij het naast elkaar bestaan van het merk en teken Falcon kunnen denken dat er een economische verbondenheid bestaat tussen DBHI en Adidas. Hierbij wordt erop gewezen dat Adidas veelvuldig gebruik maakt van samenwerkingsverbanden zodat het publiek van een veronderstelde samenwerking tussen DBHI en Adidas ook niet zal opkijken. Adidas mag dus geen kleding of schoenen op de markt brengen onder de Falcon-lijn. Nu het teken Falcon niet op de producten staat afgebeeld, kunnen deze wel onder een andere naam op de markt gebracht worden.

 

IEPT20181129, Rb Amsterdam, DBHI v Adidas

 

ECLI:NL:RBAMS:2018:8515