Verbod om slogan “The best OLED TV you can buy” te gebruiken in combinatie met EISA-predicaat niet geschonden

Print this page 05-12-2018
IEPT20181203, Rb Amsterdam, TPV v LG
(Met dank aan Diederik Stols, Boekx)

LG verboden dwangsommen bij verbod om slogan “The best OLED TV you can buy” te gebruiken in combinatie met EISA-predicaat uit (IEPT20180516) te executeren op grond van thans bekende feiten: gesteld noch gebleken dat TPV zelf de gewraakte combinatieslogan nog heeft gebruikt, veroordeling om derden te verzoeken gewraakt reclamemateriaal terug te sturen behelst inspanningsverplichting, TPV heeft hieraan voldaan door sturen brief en overige inspanningen, aantal winkels waar het gewraakte reclamemateriaal nog is aangetroffen dermate klein dat hieruit niet de conclusie kan worden getrokken dat TPV zich onvoldoende zou hebben ingespannen.

 

EXECUTIE

 

TPV beschikt over een licentie om onder de merknaam Philips OLED televisies te produceren en te verkopen in (onder meer) Europa. TPV is in kort geding veroordeeld het gebruik van de slogan “the best OLED TV you can buy” in combinatie met een EISA-predicaat  te staken bij de verkoop van een tv (IEPT20180516). Het vonnis bevat ook een veroordeling om derden te verzoeken het gewraakte reclamemateriaal terug te sturen behelst inspanningsverplichting. LG heeft aanspraak gemaakt op de aan het vonnis verbonden dwangsommen. TPV vordert dat LG wordt geboden de executiemaatregelen te staken en gestaakt te houden. Deze vordering wordt toegewezen.

 

Gesteld noch gebleken is dat TPV zelf de gewraakte combinatieslogan nog heeft gebruikt. De veroordeling om derden te verzoeken het gewraakte reclamemateriaal terug te sturen behelst volgens de executierechter een inspanningsverplichting. TPV heeft hieraan door het sturen van een brief en overige inspanningen voldaan. Het aantal winkels waar het gewraakte reclamemateriaal nog is aangetroffen is volgens de executierechter dermate klein dat hieruit niet de conclusie kan worden getrokken dat TPV zich onvoldoende zou hebben ingespannen.

 

IEPT20181203, Rb Amsterdam, TPV v LG

 

(kopie originele vonnis)