Bedenkers concept Ereveld Vol Leven zijn gezamenlijk rechthebbende van de IE-rechten

Print this page 14-12-2018
IEPT20181204, Rb Amsterdam, EVL
(Met dank aan Marc de Boer en Fabienne Dohmen, Boekx)

Nu voorshands aannemelijk is dat [X] en [Y] gezamenlijk eigenaar zijn van de intellectuele eigendomsrechten op het concept voor herdenkingen ‘Ereveld Vol Leven’: verbiedt de voorzieningenrechter EVL, [Y] en Stichting om het evenement “Ereveld Vol Leven” op basis van het concept zonder toestemming van [X] te (doen) organiseren of gebruik te maken van de naam “Ereveld Vol Leven”, wordt EVL veroordeeld tot overdracht van de domeinnaam ereveldvolleven.nl aan [Y] en een gebod aan [Y] om ten behoeve van [X] een pandrecht op die domeinnaam te vestigen, wordt [Y] veroordeeld om [X] als mede-merkhouder van het merk Ereveld vol Leven te registreren.

 

IE-GOEDERENRECHT

 

Geschil omtrent het concept ‘Ereveld Vol Leven’; een herdenking op erebegraafplaatsen waarbij - onder meer - naast alle grafstenen mensen staan in dezelfde leeftijd als diegene die gestorven is.

 

De voorzieningenrechter oordeelt dat voorshands aannemelijk is dat [X] en [Y] - tussen wie de relatie is verslechterd - gezamenlijk eigenaar zijn van de intellectuele eigendomsrechten op het concept voor herdenkingen ‘Ereveld Vol Leven’. Derden mogen het evenement “Ereveld Vol Leven” dus niet op basis van het concept organiseren  zonder toestemming van [X]. de muziekrechten, de rechten op de website (teksten en ontwerp), de social media accounts en het beeldarchief onderdeel uitmaken van het concept.

 

Daarnaast wordt het door [Y] opgerichte EVL veroordeeld tot overdracht van de domeinnaam ereveldvolleven.nl aan [Y] en dient  [Y] ten behoeve van [X] een pandrecht op die domeinnaam te vestigen. Daarnaast wordt [Y] veroordeeld om [X] als mede-merkhouder van het merk Ereveld vol Leven te registreren. De voorzieningenrechter overweegt dat het beroep van [X] op een depot te kwader trouw terecht is gedaan, maar dat op een merk dat te kwader trouw is gedeponeerd, geen recht wordt verkregen zodat het merkrecht nooit is ontstaan, hetgeen partijen niet beogen. [X] heeft zich er ook op beroepen dat er op dit moment een evident onjuiste en misleidende toestand bestaat door het depot van [Y]. Daarmee is aannemelijk dat [Y] jegens [X] onrechtmatig heeft gehandeld door het eenzijdig merkdepot. Deze toestand kan worden opgeheven, indien [Y] [X] als mede-merkhouder registreert, zo oordeelt de voorzieningenrechter.

 

IEPT20181204, Rb Amsterdam, EVL

 

(kopie originele vonnis