Op IE gestoelde vorderingen over en weer afgewezen in geschil over agenda’s

Print this page 14-12-2018
IEPT20181205, Rb Oost-Brabant, Homeplanner

Eiseres noch gedaagde kan auteursrechtelijke bescherming kan inroepen voor het format van de Organizing Agenda: de opgesomde algemene elementen zijn onvoldoende concreet uitgewerkt en bevatten onvoldoende vormbepalende elementen om voor ‘format’-bescherming in aanmerking te komen. Titel “Organizing Agenda” niet auteursrechtelijk beschermd. Op auteursrechtinbreuk geënte vorderingen over en weer afgewezen: afzonderlijke agenda’s van eiseres en gedaagde zijn auteursrechtelijk beschermd, geen auteursrechtelijk beschermde elementen van elkaar overgenomen. Slaafse nabootsing onvoldoende onderbouwd.

 

AUTEURSRECHT - SLAAFSE NABOOTSING 

 

Partijen ontwikkelen beide agenda’s en hebben in dat kader enige tijd samengewerkt. Begin 2017 is er een geschil ontstaan en hebben partijen de samenwerking beëindigd. In het onderhavige geschil beschuldigen partijen elkaar in conventie en reconventie over en weer van onder meer auteursrechtinbreuk en slaafse nabootsing.

 

De rechtbank oordeelt dat eiseres noch gedaagde kan auteursrechtelijke bescherming kan inroepen voor het format van de Organizing Agenda, nu de door hen opgesomde algemene elementen onvoldoende concreet zijn uitgewerkt en onvoldoende vormbepalende elementen bevatten om voor ‘format’-bescherming in aanmerking te komen. De afzonderlijke agenda’s van eiseres en gedaagde zijn volgens de rechtbank wel auteursrechtelijk beschermd, maar de rechtbank stelt vast dat partijen geen auteursrechtelijk beschermde elementen van elkaar over hebben genomen.

 

Het door gedaagde in reconventie gedane beroep op slaafse nabootsing is onvoldoende onderbouwd, nu niet is onderbouwd dat haar agenda zich onderscheidt van gelijksoortige producten in de markt en dat eiser tekort schiet in haar verplichting om gevaar voor verwarring te voorkomen.  

 

IEPT20181205, Rb Oost-Brabant, Homeplanner

 

ECLI:NL:RBOBR:2018:6042