Hof bekrachtigt vonnis met betrekking tot publicaties van in Panama wonende journalist over in Israël wonend echtpaar 

Print this page 25-02-2020
IEPT20181211, Hof Amsterdam, Rechtsmacht Internetpublicatie

Nederlandse rechter onbevoegd kennis te nemen van de vorderingen van [appellanten] voor zover deze zien op ge- en verboden alsmede op de vergoeding van schade geleden buiten het Nederlands grondgebied: geïntimeerde had ten tijde van de inleidende dagvaarding geen woonplaats in Nederland. Geen stilzwijgende forumkeuze voor de Nederlandse rechter: geen bijzondere bevoegdheid Nederlandse rechter ex artikel 7 aanhef en lid 2 Brussel I-bis (rechterlijke bevoegdheid bij verbintenissen uit onrechtmatige daad). Nederland is niet centrum van belangen van appellanten. Appellanten hebben onrechtmatig gehandeld jegens [geïntimeerde] door, onder verwijzing naar het verstekvonnis, zijn publicaties van het internet te laten verwijderen: van hen had gevergd kunnen worden om geïntimeerde middels de hen bekende contactgegevens op de hoogte te stellen van het uitbrengen van de inleidende dagvaarding.

 

IPRONRECHTMATIGE DAAD

 

Appellanten zijn in beroep gekomen tegen het vonnis van de rechtbank Amsterdam van 11 oktober 2017. In dit vonnis werd het verstekvonnis, waarin werd geoordeeld dat de in Panama woonachtige gedaagde onrechtmatig had gehandeld door publicaties online te zetten over in Israël woonachtige echtpaar, vernietigd. De rechtbank achtte zich bevoegd enkel voor de in Nederland geleden schade en tot geboden/verboden met betrekking tot het Nederlandse grondgebied. De rechtbank overwoog in dit kader dat onvoldoende was onderbouwd dat sprake was van in Nederland geleden schade, waardoor tevens het belang bij de gevorderde geboden/verboden voor Nederlands grondgebied ontbrak.

 

Het hof komt tot dezelfde conclusie en bekrachtigt het bestreden eindvonnis.

 

IEPT20181211, Hof Amsterdam, Rechtsmacht Internetpublicatie

 

ECLI:NL:GHAMS:2018:4554