Inbreuk op auteursrecht etiket Ghanafresh en op Uniemerk

Print this page 12-02-2019
IEPT20181212, Rb Den Haag, FPI Ghana v Koas

Middelste deel etiket FPI Ghana auteursrechtelijk beschermd: combinatie van kleurstellingen op het label, gekozen (rangschikking van de) vruchten op het label, afbeelding van een Afrikaanse vrouw die voor een hut fufu stampt en de totale grafische vormgeving van het label met het woordelement Ghanafresh draagt het persoonlijk stempel van de maker, vormt een intellectuele schepping en heeft oorspronkelijk karakter. Totaalindrukken etiket FPI Ghana en gewraakte etiketten gedaagden stemmen overeen: niet in geschil dat door Koas en Asia gebruikte etiketten (vrijwel) identiek zijn aan die van FPI Ghana. Op grond van Nederlands recht moet worden bepaald wie auteursrechthebbende is: FPI Ghana kan zich op grond van gelijkheidsbeginsel (artikel 5(1) BC) beroepen op het in Nederland geldende auteursrecht, vraag wie maker van een werk is bepaald aan de hand van het recht van het land waarvoor bescherming wordt gevraagd (lex loci protectionis). FPI Ghana maker op grond van artikel 8 Aw. Auteursrechtinbreuk in Nederland op auteursrecht FPI Ghana: producten nog aangeboden via websites gedaagden. Koas maakt inbreuk op FPI Ghana-Uniemerk: biedt nog steeds Ghanafresh-producten aan op haar website, niet aangetoond dat aan haar aanbod op de website een rechtmatige distributieketen van FPI Ghana afkomstige en met haar toestemming in de EU in het verkeer gebrachte Ghanafresh-producten ten grondslag ligt. Schade toerekenbaar aan Koas en Asia: aangezien Koas en Asia producten FPI Ghana in ieder geval sinds 2009 kenden hadden zij nader onderzoek moeten verrichten naar door [X] verkregen Uniemerk dat overeenstemt met merk FPI Ghana, stelling dat gedaagden niet aansprakelijk zijn, omdat [X] de wettelijke schuldige is wordt verworpen nu [X] niet in vrijwaring is opgeroepen. Bestuurdersaansprakelijkheid [gedaagde 3] voor handelingen na 21 november 2014: vanaf dat moment wist hij dat inbreuk werd gepleegd terwijl hij als beleidsbepaler van Koas die inbreuk niet heeft voorkomen.

 

AUTEURSRECHT - MERKENRECHT

 

FPI Ghana gebruikt sinds eind jaren 90 van vorige eeuw het “GhanaFresh” teken, al dan niet in combinatie met een afbeelding van een Afrikaanse vrouw die voor een hut aan het koken is. De producten worden op de lokale markt verkocht, maar ook onder meer in Europa, waaronder in Nederland en het Verenigd Koninkrijk. FPI Ghana is houdster van een Ghanese woord/beeldmerk. De heer [X] heeft in 2003 een Uniewoord/beeldmerk aangevraagd dat op 17 november 2004 is ingeschreven. Asia heeft vanaf 2009 Ghanafresh producten afgenomen van FPI Ghana. Koas heeft sinds 2012 voedingsmiddelen laten vervaardigen in Thailand en deze onder meer in Nederland op de markt gebracht onder de naam Ghanafresh, vergezeld van een afbeelding van een vrouw zittend voor een hut. Dit deed zij in samenwerking met een Spaans voedingsmiddelenbedrijf waarvan [X] de eigenaar en bestuurder is. FPI Ghana heeft vanaf begin 2013 geen producten meer betrokken bij FPI Ghana, maar wel bij derden, waaronder Koas niet van FPI Ghana afkomstige Ghanafresh-producten ingekocht voor een bedrag van in totaal  € 252.939,40. FPI Ghana stelt dat gedaagden inbreuk hebben gemaakt op haar auteursrecht en merkenrecht.

 

De rechtbank oordeelt dat het middelste deel van het etiket van Ghanafresh van FPI Ghana auteursrechtelijk beschermd is. De totaalindrukken van het etiket van FPI Ghana en de gewraakte etiketten van gedaagden stemmen overeen, nu niet in geschil is dat de door Koas en Asia gebruikte etiketten (vrijwel) identiek zijn aan die van FPI Ghana. Vervolgens speelt de vraag op grond van welk recht moet worden bepaald wie de auteursrechthebbende is. Op grond van het gelijkheidsbeginsel uit de Berner Conventie kan FPI Ghana zich beroepen op het in Nederland geldende auteursrecht. De vraag wie maker is wordt volgens de rechtbank bepaald aan de hand van het recht waarvoor bescherming wordt gevraagd, dus hier naar Nederlands recht. FPI Ghana wordt op grond van artikel 8 Aw als maker aangemerkt. De rechtbank oordeelt vervolgens dat sprake is van auteursrechtinbreuk, onder andere omdat de producten nog steeds worden aangeboden via de websites van gedaagden.

 

Vervolgens wordt geoordeeld dat Kaos inbreuk maakt op het Uniemerk van FPI Ghana, aangezien nog steeds Ghanafresh-producten worden aangeboden via de Kaos-website. Koas heeft niet aangetoond dat aan haar aanbod een rechtmatige distributieketen van FPI Ghana afkomstige en met haar toestemming in de EU in het verkeer gebrachte Ghanafresh-producten ten grondslag ligt. De rechtbank oordeelt dat de schade toerekenbaar is aan Koas en Asia. [gedaagde 3] wordt persoonlijk aansprakelijk gehouden voor de handelingen na 21 november 2014, omdat hij vanaf dat moment wist dat inbreuk werd gepleegd terwijl hij als beleidsbepaler van Koas die inbreuk niet heeft voorkomen.

 

IEPT20181212, Rb Den Haag, FPI Ghana v Koas

 

ECLI:NL:RBDHA:2018:14824