‘Pak ‘n Vraag pot’ in kerstpakket Hanos geen slaafse nabootsing van de ‘Kletspot’

02-01-2019 Print this page
IEPT20181220, Rb Gelderland, Hanos
(Met dank aan Laura Broers, Le Poole Bekema)

‘Pak ‘n Vraag pot’ in Hanos’ kerstpakket niet aangemerkt als slaafse nabootsing van ‘Kletspot’: niet aangenomen dat ‘Kletspot’ nog eigen gezicht had op de markt toen Hanos op de markt kwam.

 

SLAAFSE NABOOTSINGONRECHTMATIGE DAAD

 

Eiser heeft een spel van vragen ontwikkeld met als doel gesprekken op gang te brengen, de ‘Kletspot’ .. De vragen zitten in een glazen pot. Eiser heeft dit spel bij Hanos onder de aandacht gebracht, maar hoewel Hanos interesse had om de vraagpot in haar kerstpakket op te nemen, heeft zij later een ander, soortgelijk spel (de ‘‘Pak ‘n Vraag pot’ ’) in haar kerstpakket opgenomen.

 

Voor de beantwoording van de vraag of de ‘Pak ‘n Vraag pot’ als slaafse nabootsing van de ‘Kletspot’ kan worden aangemerkt is van belang of de nabootsende concurrent er alles aan heeft gedaan om te voorkomen dat door gelijkheid van beide producten gevaar voor verwarring ontstaat (IEPT20091120, Lego). Van verwarring ten aanzien van een nagebootst product kan sprake zijn indien dat product een ‘eigen gezicht’ heeft op de relevante markt . In dit geval heeft te gelden dat het moment waarop getoetst moet worden of sprake is van een zodanige gezicht niet het moment is waarop in dit geval de ‘Kletspot’ bedacht is en op de markt is gebracht, maar het moment waarop Hanos de ‘Pak ‘n Vraag pot’ is gaan verhandelen. Dit moment is bepaald op medio 2018 en ter zitting is gebleken dat op dat moment ten minste vijf gelijkende producten op de markt werden aangeboden. Hierdoor kan niet worden aangenomen dat de ‘Kletspot’ medio 2018 een eigen gezicht op de markt had. Misschien had de ‘Kletspot’ wel een eigen gezicht op de markt toen eiser het bedacht, maar niet kan worden aangenomen dat dit op het moment dat Hanos de ‘Pak ‘n Vraag pot’  ging verhandelen nog altijd zo was. Zonder eigen gezicht op de markt, bestaat er onvoldoende grond om te kunnen aannemen dat sprake is van verwarringsgevaar tussen de twee vraagpotten. 

De voorzieningenrechter is verder van oordeel dat Hanos, die geen producent van de pot is maar enkel potten van een producent heeft betrokken niet onrechtmatig jegens eiser handelt. Eiser heeft ter zitting gesteld dat zij ervan uitgaat dat Hanos de opdrachtgever voor het ontwikkelen van de ‘Pak ‘n Vraag pot’ is geweest, maar Hanos heeft dit op haar beurt gemotiveerd weersproken, zodat daarvan in dit kort geding niet kan worden uitgegaan. Door het enkele verhandelen van de ‘Pak ‘n Vraag pot’ handelt Hanos niet onrechtmatig jegens eiser.

IEPT20181220, Rb Gelderland, Hanos


Kopie originele vonnis