Cassatieberoep in OK-domein zaak verworpen (artikel 81 lid 1 RO)

Print this page 27-12-2018
IEPT20181221, HR, Fuelplaza v Gaos

Klachten tegen oordeel dat domeinnaam ok.nl geen inbreuk maakt op OK beeldmerk en dat geen sprake is van onrechtmatig handelen kunnen niet tot cassatie leiden: dit behoeft gezien art. 81 lid 1 RO geen nadere motivering.

 

MERKENRECHT - ONRECHTMATIGE DAAD 

 

Cassatie tegen het arrest van het hof Arnhem-Leeuwarden van 23 mei 2017 (IEPT20170523), waarin het hof oordeelde dat er geen sprake was van inbreuk ‘sub d’ op het beeldmerk OK door het houden van de domeinnaam ok.nl door Gaos, omdat onvoldoende was onderbouwd dat er met de mededeling op dit domein: "Deze domeinnaam is geregistreerd door een van onze klanten. Contact. Per e-mail: info@totalcare.nl." ongerechtvaardigd voordeel getrokken werd uit- of afbreuk gedaan werd aan de reputatie en/ of het onderscheidend vermogen van het beeldmerk OK. Verder oordeelde het hof dat Gaos door het geregistreerd houden van de domeinnaam <ok.nl> niet onrechtmatig handelde jegens Fuelplaza en het hof oordeelde dat ook van misbruik van recht geen sprake was, omdat het Gaos vrij staat om te bepalen of en aan wie zij de domeinnaam overdraagt. De in het middel aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien art. 81 lid 1 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

 

IEPT20181221, HR, Fuelplaza v Gaos

 

ECLI:NL:HR:2018:2362