Ster-model naar voorlopig oordeel nietig, wel inbreuk op modelrecht op kerstboomvormige verlichting

Print this page 09-01-2019
IEPT20190103, Rb Den Haag, Edelman v Casa
(Met dank aan Nanda de Jongh-Ruyters & Anniek Schalekamp, BRight Advocaten)

Ster-model zal naar voorlopig oordeel nietig worden bevonden in nietigheidsprocedure: model weliswaar nieuw ten opzichte van een sterframe zonder lampjes, geen sprake van een eigen karakter. Kerstboom-model is wel geldig: model is nieuw en heeft eigen karakter ten opzichte van vormgevingserfgoed,  kenmerken zoals de omtrek, vorm en versiering voldoende duidelijk weergegeven. Kerstboom-product van gedaagde maakt inbreuk op het kerstboom-model: niet  betwist dat sprake is van een zelfde totaalindruk.

 

MODELRECHT

 

Eiser Edelman exploiteert een groothandel in decoratieartikelen. Casa exploiteert een winkelketen in Nederland met interieur- en decoratieproducten. Edelman is houdster van Gemeenschapsmodelrechten voor een ster en kerstoom met lichtjes. Edelman stelt dat Casa inbreuk maakt op haar modelrecht.

 

De voorzieningenrechter overweegt dat het ster-model naar voorlopig oordeel nietig zal worden bevonden in een nietigheidsprocedure. Het model is model weliswaar nieuw ten opzichte van een sterframe zonder lampjes, maar het model ontbeert eigen karakter, zo oordeelt de voorzieningenrechter.

 

Het kerstboom-model is naar het oordeel van de voorzieningenrechter wel geldig nu het model nieuw is en eigen karakter ten opzichte van vormgevingserfgoed heeft. De  kenmerken zoals de omtrek, vorm en versiering zijn bovendien voldoende duidelijk weergegeven, zodat geen sprake is van nietigheid op grond van artikel 25 lid 1 onder a GModVo. Vervolgens wordt geoordeeld dat het kerstboom-product van Case inbreuk maakt op het kerstboom-model. Dat sprake is van een zelfde totaalindruk is door Casa ook niet  betwist. Casa dient de inbreuk binnen twee weken na betekening van het vonnis te staken. Omdat beide partijen deels in het ongelijk zijn gesteld worden de proceskosten gecompenseerd.   

 

IEPT20190103, Rb Den Haag, Edelman v Casa

 

ECLI:NL:RBDHA:2019:23