Auteursrechtinbreuk op foto en logo 25e editie 50PlusBeurs

Print this page 30-01-2019
IEPT20190123, Rb Gelderland, 50PlusBeurs v Eldee
(Met dank aan Joost Becker, Dirkzwager)

Voldoende onderbouwd dat op 24 augustus 2017 reeds bestaande vorderingen uit hoofde van auteursrechtinbreuk aan 50PlusBeurs zijn overgedragen. Foto/campagnebeeld 50Plusbeurs auteursrechtelijk beschermd: creatieve keuzes door keuze voor twee 50-plussers die door feit dat ze op een scooter zitten en een selfie maken uitstralen dat je je als 50-plusser nog jong kunt voelen, keuzes in belichting, afstand, de positie van de modellen en de gekozen achtergrond auteursrechtelijk beschermde elementen. Logo auteursrechtelijk beschermd ondanks beschrijvende naam 50PlusBeurs: wijze van afbeelden van deze naam door vormgeving van de letters auteursrechtelijk beschermd. Flyer van Eldee maakt inbreuk op foto 50PlusBeurs door overeenstemmende totaalindruk: auteursrechtelijke trekken stemmen bijna één op één overeen door gebruik identieke (uitgesneden) afbeelding die is gespiegeld en met roodfilter is bewerkt, logo dat qua vormgeving identiek is aan logo 50PlusBeurs afgebeeld, althans auteursrechtelijk beschermde trekken overgenomen. Schadevergoeding (ex aequo et bono) op 25% van ontwikkelkosten foto  en logo (€ 14.400) begroot: € 3.600: onvoldoende onderbouwd waarom ontwikkelkosten één op één als schadevergoeding kunnen worden gevorderd. Proceskostenveroordeling ex artikel 1019h Rv volgens indicatietarief voor eenvoudige bodemzaak: € 8.000.

 

AUTEURSRECHTPROCESKOSTEN

 

50PlusBeurs heeft voor de 25e 50PlusBeurs, een zilveren jubileum, de volgende foto en het volgende logo online geplaatst.

 

 

De foto en het logo zijn door Imagine’ Sparring partners in Communicatie gemaakt. Bij akte van 24 augustus 2017 zijn de IE-rechten van Imagine aan 50PlusBeurs overgedragen. Eldee ontwerpt en bouwt beursstands en heeft in een mailing van flyers in de vorm van een ansichtkaart, die is gestuurd naar standhouders en bedrijven, onderstaande foto gebruikt. Volgens 50PlusBeurs is sprake van auteursrechtinbreuk.

 

 

De kantonrechter oordeelt dat 50PlusBeurs ontvankelijk is in haar vorderingen, nu voldoende onderbouwd is dat op 24 augustus 2017 bij akte van overdracht de reeds bestaande vorderingen van Imagine op de foto en het logo aan 50PlusBeurs zijn overgedragen. De kantonrechter oordeelt daarnaast dat de foto van 50PlusBeurs en het logo auteursrechtelijk beschermd zijn, omdat sprake is van creatieve keuzes. Aangezien in de flyer van Eldee de auteursrechtelijke trekken bijna één op één overeenstemmen en het logo qua vormgeving identiek is aan het logo van 50PlusBeurs c.q. de auteursrechtelijk beschermde trekken zijn overgenomen is sprake van inbreuk.

 

Eldee moet rectificeren. De schadevergoeding wordt niet zoals 50PlusBeurs heeft gevorderd vastgesteld op de ontwikkelkosten van de foto en het logo (van € 14.400), maar ex aequo et bono begroot op 25% daarvan (€ 3.600).  De proceskostenveroordeling wordt ex artikel 1019h Rv vastgesteld op € 8.000 volgens het indicatietarief voor een eenvoudige bodemzaak.

 

IEPT20190123, Rb Gelderland, 50PlusBeurs v Eldee

 

(kopie origineel vonnis)