Geen verwarringsgevaar tussen handelsnamen Addcomm en Appcomm

Print this page 30-01-2019
IEPT20190129, Hof Amsterdam, Addcomm v Appcomm
(Met dank aan Yves Janssen, Huver Advocaten)

Verwarringsgevaar tussen handelsnamen Addcomm en Appcomm onvoldoende aannemelijk: publiek zal het bestanddeel “comm” opvatten als verwijzing naar handelsactiviteiten nu beide ondernemingen werkzaam zijn op het gebied van online communicatie waardoor meer nadruk ligt op de niet identieke bestanddelen “Add” en “App”, relevante publiek bestaat uit professionele afnemers met hoog aandachtsniveau, grafische presentatie van handelsnamen verschilt, niet gebleken van bijkomende omstandigheden of enig concreet geval van verwarring. Proceskosten in eerste aanleg ten onrechte gecompenseerd onder motivering dat Addcomm in haar stellingen gedeeltelijk werd gevolgd: nu gevorderde verbod met nevenvorderingen werd afgewezen heeft Addcomm te gelden als geheel in het ongelijk gestelde partij.

 

HANDELSNAAMRECHT - PROCESRECHT

 

Hoger beroep tegen (IEPT20180411), waarin de voorzieningenrechter oordeelde dat het verwarringsgevaar tussen de handelsnamen AddComm en Appcomm onvoldoende is om het door Addcomm gevorderde inbreukverbod toe te wijzen.

 

Het Hof oordeelt dat van verwarringsgevaar geen sprake is. Zo overweegt het Hof dat het publiek het bestanddeel “comm” zal opvatten als een verwijzing naar de activiteiten van de ondernemingen, nu beide werkzaam zijn op het gebied van online communicatie. Hierdoor ligt volgens het Hof meer nadruk op de niet identieke bestanddelen “Add” en “App”. Daarnaast neemt het Hof mee dat het relevante publiek bestaat uit professionele afnemers met hoog aandachtsniveau, de grafische presentatie van handelsnamen verschilt en dat niet is gebleken van bijkomende omstandigheden of enig concreet geval van verwarring.

 

In incidenteel hoger beroep oordeelt het Hof dat de proceskosten in eerste aanleg ten onrechte zijn gecompenseerd  op grond van de stelling dat AddComm in haar stellingen gedeeltelijk werd gevolgd. Nu het gevorderde verbod met nevenvorderingen werd afgewezen heeft Addcomm te gelden als geheel in het ongelijk gestelde partij, zo oordeelt het Hof.

 

IEPT20190129, Hof Amsterdam, Addcomm v Appcomm

 

(kopie originele arrest)