Merkinbreukverbod toegewezen na verkoop namaakkleding Vineyard Vines

Print this page 23-03-2020
IEPT20190220, Gerecht Aruba, Aruba Vineyard v I Love Aruba

Merkinbreukverbod toegewezen na verkoop namaakkleding: inbreuk niet betwist, toezegging om de inbreukmakende artikelen niet meer te zullen verkopen gelet op handelen gedaagden niet voldoende om ervan uit te kunnen uitgaan dat inbreuk zal stoppen.

 

MERKENRECHT

 

Aruba Vineyard stelt dat gedaagden inbreuk hebben gemaakt op haar merkenrecht door namaakkleding te verkopen en vordert een inbreukverbod. Door gedaagden wordt niet betwist dat sprake is van inbreuk. Wel stellen zij dat het verbod moet worden afgewezen nu zij reeds hebben toegezegd de kleding niet meer te zullen verkopen.

 

Het gerecht Aruba oordeelt echter dat deze toezegging gelet op het handelen van gedaagden niet voldoende is om ervan te kunnen uitgaan dat inbreuk daadwerkelijk zal stoppen. Hierbij speelt onder meer mee dat het ging om straathandel waarbij er redelijkerwijs geen twijfel over kon bestaan dat het om namaakartikelen of parallelle import. Gedaagden zijn lichtvaardig omgegaan met IE-rechten van anderen. Daarnaast zijn zij pas daags vóór de (uiteindelijke) zitting van het kort geding gestopt met de verkoop van de inbreukmakende artikelen. Dat eiseres niet het vertrouwen heeft dat gedaagden zich aan hun toezeggingen houden, acht het gerecht gelet op de gedragingen van gedaagden dan ook begrijpelijk.

 

IEPT20190220, Gerecht Aruba, Aruba Vineyard v I Love Aruba

 

ECLI:NL:OGEAA:2019:102