Geen sprake van misleidende (vergelijkende) reclame door product op Google Shopping goedkoper aan te bieden dan bij direct bezoek aan website

Print this page 01-03-2019
IEPT20190225, Rb Midden-Nederland, Digital Revolution v Media Concept
(Met dank aan Darya Bondarchuk en Rutger Stoop, Brinkhof)

Geen sprake van misleidende (vergelijkende) reclame door product op Google Shopping goedkoper aan te bieden dan bij direct bezoek aan website: ondernemer is vrij prijsdifferentiatie toe te passen, omstandigheid dat op Google Shopping niet wordt vermeld dat het gaat om een actieproduct met maximale afnamehoeveelheid van één stuk maakt niet dat sprake is van misleiding nu deze informatie na doorklikken naar website wel te zien is, geen meldplicht voor prijsdifferentiatie.

 

RECLAMERECHT 

 

Digital Revolution en Media Concept houden zich beide bezig met de verkoop van onder meer printerbenodigdheden en kantoorartikelen. Partijen bieden hun producten ook aan via Google Shopping. Digital Revolution stelt dat zich schuldig maakt aan misleidende reclame (art. 6:194 BW), misleidende (oneerlijke) handelpraktijken (art. 6:193b BW) en misleidende vergelijkende reclame (art. 6:194a BW). 123inkt stelt daartoe -kort gezegd - dat Prindo, door het doen van een onjuist prijsaanbod op Google Shopping en het hanteren van hogere prijzen op de eigen website, het publiek misleidt.

 

De voorzieningenrecht wijst de vorderingen af. Een ondernemer is naar het oordeel van de voorzieningenrechter vrij om prijsdifferentiatie toe te passen. De omstandigheid dat op Google Shopping niet wordt vermeld dat het gaat om een actieproduct met maximale afnamehoeveelheid van één stuk maakt volgens de voorzieningenrechter niet reeds dat sprake is van misleiding. De consument wordt volgens de voorzieningenrechter namelijk voldoende geïnformeerd nu deze informatie na het doorklikken naar de website van Media Concept wel te zien is.

 

Digital Revolution wordt niet gevolgd in haar standpunt dat er sprake is van misleiding op de grond dat Prindo niet bekend maakt dat de korting via Google Shopping niet gekregen wordt als je direct via de eigen site van Prindo bestelt. Er bestaat volgens de voorzieningenrechter geen meldplicht voor prijsdifferentiatie. Voor de opnieuw bestellende klant die Prindo in eerste instantie heeft gevonden doordat er gebruik is gemaakt van de prijsvergelijkingssite Googe Shopping geldt volgens de voorzieningenrechter dat niet is uitgesloten dat bij een nieuwe bestelling de klant rechtstreeks de website van Prindo bezoekt,  maar is het echter ook aannemelijk dat de klant daarnaast ook opnieuw gebruik zal maken van een prijsvergelijkkingssite als Google Shopping, zo concludeert de voorzieningenrechter.

 

IEPT20190225, Rb Midden-Nederland, Digital Revolution v Media Concept

 

(kopie originele vonnis)