Teken “Bincx” maakt merkinbreuk/handelsnaaminbreuk op “Binx Smartility”

Print this page 15-03-2019
IEPT20190304, Rb Gelderland, Binx Smartility v Bincx
(Met dank aan Dmitry Grobokopatel, JPR Advocaten)

Inbreuk BINCX maakt geen inbreuk op Benelux-woordmerk “BINX Smartility” “sub a”: teken en woordmerk niet exact gelijk, teken en woordmerk niet gebruikt voor dezelfde waren of diensten (utiliteitsbouw agrarische en industriële sector v utiliteitsbouw maatschappelijke projecten). Wel inbreuk “sub b”: auditieve overeenstemming door exact dezelfde uitspraak, visueel verschillen teken en woordmerk vrijwel niet, toevoeging “Smartility” maakt dit niet anders doordat consument meer aandacht voor begingedeelte van merk heeft dan einde en omdat dit element deels beschrijvend is voor de diensten door samenvoeging “Smart” en “utility”, sprake van overeenstemmende totaalindruk die leidt tot verwarringsgevaar. Handelsnaam “Bincx”  maakt inbreuk op handelsnaam “Binx Smartility”: Binx Smartility voerde handelsnaam eerder en slechts geringe afwijking handelsnamen, handelsnamen niet louter beschrijvend voor utiliteitsbouw, aard ondernemingen nauw verwant door aanbieden van zelfde soort diensten (bouw van projecten zonder woonbestemming in de maatschappelijke, agrarische en industriële sector, partijen gevestigd en actief in zelfde geografische gebied (midden Nederland) en via internet actief in heel Nederland, verwarringsgevaar, nu beide ondernemingen zijn gevestigd in Gelderland en zij beiden in vaktijdschrift Cobouw genoemd zijn als zijnde opdrachtgever van zelfde soort bouwprojecten, aanzienlijke gelijkenis logo’s en auditieve overeenstemming handelsnamen speelt ook een rol.

 

MERKENRECHTHANDELSNAAMRECHT

 

Kort geding. Binx Smartility is houdster van het Benelux-woordmerk BINX Smartility en houdt zich met name bezig met de realisatie van gebouwen van grote omvang die geen woonbestemming hebben, de zogenaamde utiliteitsbouw. Binx smartility stelt dat Bincx inbreuk maakt op haar merk en handelsnaam. De vorderingen worden grotendeels toegewezen.

 

De voorzieningenrechter oordeel dat geen sprak eis van inbreuk op het Benelux-woordmerk “sub a”, omdat het teken en het merk niet gelijk zijn en niet voor dezelfde waren of diensten worden gebruikt (utiliteitsbouw agrarische en industriële sector versus utiliteitsbouw maatschappelijke projecten). Er wordt wel inbreuk “sub b” aangenomen omdat de tekens een overeenstemmende totaalindruk maken, waardoor sprake is van verwarringsgevaar. Er is ook sprake van handelsnaaminbreuk, o.a. omdat partijen actief zijn in het zelfde geografische gebied, namelijk midden Nederland en ook op het internet. Ook wordt overwogen dat beide ondernemingen zijn gevestigd in Gelderland en zij beiden in het vaktijdschrift Cobouw genoemd zijn als zijnde opdrachtgever van zelfde soort bouwprojecten. Daarnaast wordt relevant geacht dat er een aanzienlijke gelijkenis is tussen de logo’s en dat sprake is van auditieve overeenstemming tussen de handelsnamen. Door de auditieve overeenstemming is het voor derden niet mogelijk om radioreclames voor de ene of de andere onderneming aan die specifieke onderneming te linken, zodat ook op basis daarvan gerede kans op verwarring tussen Binx Smartility en Bincx bestaat.

 

IEPT20190304, Rb Gelderland, Binx Smartility v Bincx

 

ECLI:NL:RBGEL:2019:1091