BIALYDOMEK maak inbreuk op merk en handelsnaam DOMEK

Print this page 11-07-2019
IEPT20190308, Rb Amsterdam, Domek

Gedaagde maakt op grond van artikel 2.20 lid 1 BVIE met de tekens Bialydomek inbreuk op beeldmerk DOMEK: “domek”, hoewel Pools voor huisje, is niet beschrijvend voor diensten in klassen 36 (financiële dienstverlening, makelaardij in onroerende goederen), voor het relevante Benelux-publiek; gedaagde gebruikt teken voor soortgelijke diensten als Domek; teken Bialydomek stemt auditief, visueel en begripsmatig overeen met merk DOMEK; Verwarringsgevaar tussen merk en teken is groot aangezien beide partijen dezelfde doelgroep en markt bedienen en Domek heeft een zekere bekendheid opgebouwd. Bialydomek maakt eveneens inbreuk op handelsnaamrecht Domek (artikel 5 en 5a HnW): Bialydomek betreft een jongere handelsnaam die in geringe mate afwijkt van Domek, diensten van ondernemingen zijn gelijk, doelgroepen partijen overlappen elkaar en Domek heeft een brede bekendheid verworven.

 

MERKENRECHT - HANDELSNAAMRECHT

 

Kort geding. Domek verleent sinds 2011 diensten op het gebied van onder andere financiële dienstverlening en hypothecaire financieringen, aankoop begeleiding van huizen en voert die onder de handelsnaam DOMEK. Het merk DOMEK (zoals hieronder afgebeeld) is ingeschreven in 2013 voor klasse 36:

 

 

makelaardij in onroerende goederen, bemiddeling huur of verhuur van ontroerend goed. In 2018 is het woordmerk DOMEK als woordmerk geregistreerd voor de diensten in klasse 36. Gedaagde gebruikt vanaf 2016 de handelsnaam Bialydomek.

Domek vordert het staken van het gebruik van de aanduiding Bialydomek of een met DOMEK verwarrend overeenstemmende aanduiding als handelsnaam en merk.

 

Naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter maakt het (jongere) teken Bialydomek inbreuk op de merkenrechten en handelsnaamrechten van Domek. Bij een vergelijking tussen merk en teken moet worden opgemerkt dat “domek” Pools voor ‘huisje’ is en Domek voornamelijk Poolse clientèle bedient. Gedaagde is van mening dat het merk DOMEK, onderscheidend vermogen mist, maar omdat Domek zich naast Poolse mensen ook nog richt op mensen in de Benelux die een andere taal spreken dan Pools, wordt dit standpunt niet gevolgd. Het gebruik door gedaagde van het teken Bialydomek levert volgens de voorzieningenrechter verwarringsgevaar op. Teken en merk stemmen auditief, visueel en begripsmatig overeen en beide partijen bedienen dezelfde doelgroep op dezelfde markt. Het marktaandeel van Domek voor hypotheekbemiddeling onder Polen in Nederland ligt rond 68% van alle bedrijven die zich op de Poolse doelgroep richten. Domek heeft dus een zekere bekendheid opgebouwd.

 

Bialydomek maakt eveneens inbreuk op handelsnaamrecht van Domek. Domek voert al voor de oprichting van Bialydomek de handelsnaam Domek voor haar onderneming. De ondernemingen bieden soortgelijke diensten aan en partijen zijn allebei (via internet) landelijk actief, maar richten zich op de Poolse doelgroep. Het verweer van gedaagde dat zij regionaal (Aalsmeer) georiënteerd zijn gaat niet op, omdat Domek clienten in heel Nederland heeft en bij uitstek in regio’s waar veel Polen in land-en tuinbouw werken, zoals in de regio Aalsmeer.

 

IEPT20190308, Rb Amsterdam, Domek

 

(Kopie originele vonnis)