Turbo Theorie maakt inbreuk op auteursrechten website-ontwerp Nu Theorie

Print this page 06-06-2019
IEPT20190313, Rb Den Haag, Nu Theorie v Turbo Theorie

Turbo Theorie heeft niet onrechtmatig gehandeld jegens Nu Theorie door onware recensies en lasterlijke teksten op de facebookpagina van Nu Theorie te laten plaatsen: bericht is geplaatst door partner van een medewerker van Turbo Theorie en niet kan worden vastgesteld dat dit in opdracht van TT gebeurde. Turbo Theorie heeft niet onrechtmatig gehandeld jegens Nu Theorie door zonder toestemming van Nu Theorie te proberen om een geluidsopname te maken van het cursusmateriaal van Nu Theorie: medewerker Y werd voor de opname al uit de cursus gehaald. Geen inbreuk auteursrechten algemene voorwaarden Nu Theorie: deze algemene voorwaarden zijn geen oorspronkelijk werk. Geen commune onrechtmatige daad door Turbo Theorie: geen sprake van een bijzondere omstandigheid waardoor profiteren van prestatie concurrent onrechtmatig is. Turbo Theorie maakt inbreuk op auteursrechten Nu Theorie: aan het website-ontwerp van Nu Theorie komt auteursrechtelijke bescherming toe, website Turbo Theorie wekt dezelfde totaalindruk als de website van Nu Theorie. Rectificatie passende maatregel om schade te beperken/vergoeden. Logo Turbo Theorie maakt los van de website geen inbreuk op de auteursrechten van Nu Theorie: totaalindruk logo’s wijken voldoende af. Geen auteursrechtinbreuk op teksten website door Turbo Theorie: Nu Theorie geen auteursrecht op teksten; geen eigen intellectuele schepping. Geen sprake van oneerlijke handelspraktijk: blote stelling Nu Theorie dat de mededelingen ‘hoogste slagingspercentage’ en ‘gemiddeld slaagt 95%’ onvoldoende voor omkering bewijslast. Gebruik tekens ‘Turbo Theorie’ en ‘Turbotheorie’ in een Google AdWord reclamecampagne door Nu Theorie geen inbreuk handelsnaam Turbo Theorie: Relevante publiek mag geacht worden bekend te zijn met de plaatsing van commerciële advertenties van concurrenten boven de zoekresultaten van Google.

 

ONRECHTMATIGE DAADAUTEURSRECHTONEERLIJKE HANDELSPRAKTIJKEN - HANDELSNAAMRECHT

 

Nu Theorie (NT) richt zich op het geven van theorielessen en doet dit door onder andere cursussen van 1 dag aan te bieden voor het behalen van het theorie-examen voor het rijbewijs. Ook Turbo Theorie (TT) richt zich op het geven van cursussen om in één dag het theorie-examen te halen. NT maakt sinds haar oprichting in 2017 gebruik van dit logo:

 

 

en haar website ziet er zo uit:

 


In oktober 2017 is TT dit logo gaan gebruiken:

 

 

en ook is zij in oktober 2017 gebruik gaan maken van deze website:

 


NT heeft in november 2017 met Google Adwords een reclamecampagne gevoerd op Google bij de zoektermen ‘Turbo Theorie’ en ‘Turbotheorie’ zodat het bij de resultaten bij deze zoektermen de advertentie van NT boven de resultaten komt te staan.

 

Naar het oordeel van de rechtbank heeft NT geen auteursrechten op algemene voorwaarden. NT heeft nagelaten om concreet aan te wijzen welke vrije creatieve keuzes de maker van de algemene voorwaarden heeft gemaakt. De tekst lijkt zuiver juridisch van aard. NT heeft onvoldoende onderbouwd met welke woordkeuzes en zinsconstructies de maker uitdrukking heeft gegeven aan zijn persoonlijke schepping. Na het oordeel van de rechtbank is er geen sprake van een oorspronkelijk werk in de zin van de Auteurswet. Aan het website-ontwerp komt volgens de rechtbank wél auteursrechtelijke bescherming toe. Met name de kleurkeuze, de keuze voor een grote foto van jongeren die opspringen tegen een zonnig blauwe lucht, bovenaan de homepage en drie naast elkaar geplaatste vensters voor reviews op verschillende social media, vormen in combinatie me elkaar een eigen intellectuele schepping van het website-ontwerp. Naar het oordeel van de rechtbank wekt de website van TT dezelfde totaalindruk als de website van NT. Vooral het kleurgebruik, het gebruik van een grote foto met jongeren en de drie vensters met reviews op social media, vallen hierbij op. De website van TT maakt inbreuk op de auteursrechten van NT. De totaalindrukken van het logo, als los van de website te zien element, wijken daarentegen wel voldoende af van de totaalindruk van het logo van Nu Theorie. Het logo van TT bestaat weliswaar uit dezelfde kleuren, maar bestaat grotendeels uit andere woorden en vormgevingsaspecten. Daarmee wijken de totaalindrukken van beide logo’s voldoende van elkaar af. De rechtbank acht de gevorderde rectificatie een passende maatregel om de schade van NT ten gevolge van de vastgestelde auteursrechtinbreuk te beperken/vergoeden.

 

IEPT20190313, Rb Den Haag, Nu Theorie v Turbo Theorie

 

ECLI:NL:RBDHA:2019:2346