ANP wint nog een fotozaak, en krijgt weer klein deel van haar proceskosten vergoed

Print this page 21-06-2019
IEPT20190319, Rb Overijssel, ANP

Schadevergoeding van € 967,50 toegewezen wegens inbreuk op auteursrecht: zonder toestemming van ANP 3 foto’s op website geplaatst, schade vastgesteld op 1.5 maal de minimale gemiddelde licentievergoeding uit de tarievenlijst Stichting Foto Anoniem. Ex artikel 1019h Rv gevorderde proceskostenvergoeding van € 689 komt te hoog voor: liquidatietarief van € 144 toegewezen nu sprake is van eenvoudige niet bewerkelijke bodemzaak en ANP bovendien vaker op dezelfde gronden haar auteursrecht handhaaft.

 

AUTEURSRECHT - PROCESRECHT

 

ANP krijgt een schadevergoeding toegewezen van € 967,50 wegens inbreuk op haar auteursrecht. Gedaagde had zonder toestemming 3 foto’s van ANP op haar website vrouw24.nl geplaatst. Het verweer van gedaagde - die in persoon is verschenen - dat hij de foto’s van Facebook heeft gehaald en dat iedereen ze daarna mag gebruiken (het “Dat heb gestaan op Facebook”-argument) wordt afgewezen onder verwijzing naar HvJEU, Nordrhein-Westfalen v Renckhoff (IEPT20180807). De schade wordt vastgesteld op 1,5 maal de minimale gemiddelde licentievergoeding uit de tarievenlijst Stichting Foto Anoniem, maal 3 foto’s.

 

ANP heeft ex artikel 1019h Rv een volledige proceskostenveroordeling gevorderd, begroot op € 689. Dit bedrag, komt de rechtbank echter te hoog voor. In zeer eenvoudige, niet bewerkelijke bodemzaken is volgens de Indicatietarieven in IE-zaken het liquidatietarief aangewezen als redelijk tarief. In het onderhavige geval wordt geoordeeld dat de zaak niet als bewerkelijk kan worden aangemerkt en dat de intellectuele eigendomsrechtelijke aspecten van zeer eenvoudige aard zijn. Daarbij neemt de rechtbank mee dat gedaagde heeft erkend dat zij de foto heeft gebruikt en dat ANP in de afgelopen periode op dezelfde gronden haar auteursrechten handhaaft tegenover andere partijen. De door ANP gevorderde proceskosten worden derhalve slechts tot een bedrag van € 144,00 redelijk en evenredig geoordeeld en toegewezen.

 

IEPT20190319, Rb Overijssel, ANP

 

ECLI:NL:RBOVE:2019:1633