Geen verwarringsgevaar tussen handelsnamen “Facturis” en “Factris”

Print this page 09-04-2019
IEPT20190403, Rb Amsterdam, Facturis v Factris
(Met dank aan Gregor Vos en Inge Naves, Brinkhof)

Geen verwarringsgevaar tussen handelsnamen “Facturis” en “Factris”: diensten Facturis onvoldoende bekend in relevante markt, waardoor deze niet worden meegenomen in vergelijing, indien dat wel wordt gedaan nog steeds geen verwarringsgevaar doordat partijen geheel andere diensten aanbieden (vereenvoudiging van facturatieproces v kopen van uitstaande facturen). Aanhaken Factris bij succes handelsnaam Facturis onvoldoende aannemelijk. Geen merkinbreuk “sub b” gelet op verschillen in aard van de ondernemingen. Geen bekend merk “sub c”.

 

HANDELSNAAMRECHTMERKENRECHT

 

Kort geding. Facturis richt zich met name op het verbeteren van de kasstromen en financiële processen van het MKB en grootzakelijke bedrijven, door factuurstromen te digitaliseren en daarmee kosten en inspanningen van ondernemers te verkleinen. Factris is een FinTech startup, die financiering aan bedrijven verstrekt door hun openstaande facturen over te nemen en richt zich daarbij op het MKB. Facturis stelt dat Factris inbreuk maakt op haar handelsnaam- en merkrecht. De vorderingen worden afgewezen.

 

De voorzieningenrechter oordeelt dat voorshands niet aannemelijk is dat sprake is van verwarringsgevaar tussen de handelsnamen “Facturis” en “Factris”. Het is voorshands aannemelijk dat het Factuurkrediet van Facturis alleen bekend was bij een klein publiek, waardoor het feit dat Facturis in samenwerking met Rabobank het factuurkrediet aanbiedt in de relevante markt onvoldoende bekend is om die dienst te betrekken bij de vergelijking van de activiteiten van partijen. Maar ook als dat wel wordt gedaan is geen sprake van verwarringsgevaar, doordat partijen geheel andere diensten verrichten. Facturis levert diensten voor het vereenvoudigen van het facturatieproces door middel van een online platform, terwijl Factris zich uitsluitend bezig houdt ment het verstrekken van financiering aan ondernemers door hun uitstaande facturen te kopen.  De voorbeelden van daadwerkelijke verwarring die door Facturis zijn overgelegd zijn afkomstig van medewerkers van Rabobank, de grootaandeelhouder van Facturis en bieden onvoldoende basis voor het aannemen van verwarringsgevaar. Het is voorts niet aannemelijk dat Factris haar naam heeft gekozen om aan te haken bij het succes van Facturis, waardoor geen sprake is van een verboden handelsnaam in de zin van artikel 5 of 5a Hnw.

 

Er is ook geen sprake van merkinbreuk. Door de verschillen in de aard van de ondernemingen is geen sprake van inbreuk “sub b”, ook niet als het onderscheidend vermogen van het merk Facturis en meer bepaald de bekendheid daarvan in aanmerking wordt genomen. Facturis is afgeleid van facturist en daarmee in overwegende mate beschrijvend voor de activiteiten van de onderneming. Er is verder geen sprake van een bekend merk “sub c”. Evenmin kan worden geoordeeld dat Factris met haar naam afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van Facturis “sub d”.

 

De IEPT-versie volgt.

 

(kopie origineel vonnis)