Marktplaatsverkoper moet winst afdragen van verkochte nep Ray-Bans

Print this page 11-10-2019
IEPT20190403, Rb Den Haag, Luxottica

Gedaagde maakte inbreuk op merkenrechten Ray-Ban van Luxottica: gedaagde wist dat de brillen nep waren en heeft de brillen desondanks gekocht en te koop aangeboden. Merkinbreukverbod toegewezen: Luxottica heeft voldoende belang; ondanks toezegging, geen onthoudingsverklaring getekend. Vordering winstafdracht toegewezen: gedaagde wist dat het om nepzonnebrillen ging, dus sprake van kwade trouw. Vordering opgave te doen van ingekochte inbreukmakende producten, van de kostprijs, de verkoopprijs, de winst, NAW-gegevens van leveranciers en andere (rechts)personen die bij verhandeling en vervaardiging betrokken zijn geweest, toegewezen: de reeds in het geding gebrachte stukken geven niet voldoende duidelijkheid.

 

MERKENRECHTIE-HANDHAVING

 

Gedaagde verkoopt nep Ray-Ban zonnebrillen op Marktplaats. Luxottica vordert dat de rechtbank gedaagde beveelt iedere inbreuk op haar merkenrechten op het merk Ray-Ban te staken en gestaakt te houden en opgave te doen van de totale hoeveelheid inbreukmakende producten die bij gedaagde in voorraad worden gehouden, die zijn ingekocht, de betaalde inkoopsprijzen, de winst en de namen en adressen van de leveranciers. Verder vordert eiser dat de voorraad wordt vernietigd en winstafdracht.

 

Gedaagde heeft te kennen gegeven dat hij wist dat de zonnebrillen nep waren. Hij heeft in 2011 een partij van 40 zonnebrillen in China gekocht en deze in 2017 te koop aangeboden op Marktplaats. Hiervan zijn zonnebrillen daadwerkelijk verkocht. Hiermee staat vast dat gedaagde in de periode 2011-2017 inbreuk heeft gemaakt op de Ray-Ban-merken in de zin van 2.20 lid 2 sub a BVIE.

 

De toewijzing van de vordering tot winstafdracht is alleen mogelijk als gedaagde te kwader trouw was ten tijde van de inbreuk en dat is hier het geval omdat gedaagde te kennen heeft gegeven te weten dat het hier ging om een partij nepzonnebrillen.

 

Uit de door gedaagde overgelegde stukken blijkt niet duidelijk wie de leverancier is en kunnen meer transacties niet worden uitgesloten. Gezien het lange tijdsverloop tussen de aankoop van de brillen en het daadwerkelijk aanbieden daarvan op Marktplaats (6 jaar) en het gegeven dat gedaagde zich presenteert als iemand die met enige regelmaat allerhande goederen via Markplaats aankoopt en met een geringe opslag weer aan particulieren doorverkoopt, kan niet als vaststaand worden aangenomen dat het is gebleven bij de door gedaagde gestelde ene aankoop van 40 zonnebrillen. De rechtbank acht de gevorderde opgave daarom gerechtvaardigd en redelijk.

 

IEPT20190403, Rb Den Haag, Luxottica

 

ECLI:NL:RBDHA:2019:9555