Merken van Het Huys Ten Donck niet normaal gebruikt voor medische diensten

Print this page 18-06-2019
IEPT20190403, Rb Rotterdam, Huize Ten Donk v Het Huys Ten Donck

Merken van Het Huys Ten Donck niet normaal gebruikt voor medische diensten (klasse 44): aanbieden van leerwerkplekken is geen medische dienstverlening, voorbereidingshandelingen voor realisatie van zorgwoningen kwalificeren niet als medische dienstverlening. Handelsnaam “Huize ten Donk” maakt geen inbreuk op handelsnaam “Het Huys Ten Donck”: verschillende aard ondernemingen (Huize ten Donk biedt bij haar woningen ook medische dienstverlening, waarvan bij Het Huys Ten Donck geen sprake is). Geen rechtsverwerking Het Huys Ten Donck: geen sprake van gedogen merk Huize Ten Donk gedurende gestelde periode van vijf jaar (artikel 2:24 BVIE), geen sprake van gedogen handelsnaam Huize Ten Donk gedurende gestelde periode van vijf jaar (op basis van gestelde reflexwerking art. 2.24 BVIE / 54 GMeV). “Huize ten Donk” maakt geen inbreuk ex artikel 2.20 (1)(c) BVIE op woordmerk “Donk”: toevoeging “Huize” zorgt voor geheel andere totaalindruk. “Huize ten Donk” maakt inbreuk ex artikel 2.20 (1)(c) BVIE op merken  “Het Huys Ten Donck”: m.b.t. beeldmerk geoordeeld dat visuele gelijkenis vrij gering is, maar ten aanzien van woordmerk groter, auditief en fonetisch zijn merken en teken nagenoeg gelijk, in mindere mate begripsmatige overeenstemming doordat merk en teken zien op huis op een “donck”, maar spelling merk en teken anders is, gestelde verwarring die vooral wordt veroorzaakt door auditieve en fonetische gelijkenis relevant, met name door zeer sterke auditieve en fonetische gelijkenis sprake van vereiste verband, sprake van meeliften op naamsbekendheid Het Huys Ten Donck en afbreuk aan onderscheidend vermogen daarvan.

 

MERKENRECHT HANDELSNAAMRECHT

 

Huize ten Donk is opgericht in 2010 en richt zich volgens de KVK op: “Verzorgingshuizen; de verzorging van ouderen in een of meerdere daartoe ingerichte huizen op een of meer locaties”. Het Huys Ten Donck is opgericht in 1978 en heeft als doel het in het algemeen belang doen voortbestaan van het landgoed Het Huys Ten Donck te Ridderkerk met de daarbij behorende bosschages en landerijen.  Op 21 juli 2011 deponeert het Huys Ten Donck een aantal Beneluxwoordmerken en beeldmerken. Op 11 juni 2015 deponeert Huize ten Donk een woordbeeldmerk bij het Benelux Merkenbureau. Huize Ten Donck vordert nu vervallenverklaring van de Het Huys Ten Donck-merken voor medische diensten (klasse 44). In reconventie vordert Het Huys Ten Donck een aantal inbreukverboden.

 

De rechtbank oordeelt dat geen sprake is van rechtsverwerking, zoals Het Huys Ten Donck stelt. Vervolgens wordt geoordeeld dat de merken van Het Huys Ten Donck niet normaal gebruikt zijn voor medische diensten en beveelt doorhaling van die merken voor deze waren.

 

In reconventie wordt geoordeeld dat het teken “Huize ten Donk” geen inbreuk maakt op het woordmerk “Donck”, omdat de toevoeging “Huize” zorgt voor een geheel andere totaalindruk. Er is echter wel sprake van inbreuk “sub c” op de “Het Huys Ten Donck” merken. Met betrekking tot het beeldmerk wordt geoordeeld dat de visuele gelijkenis vrij gering is, maar die is ten aanzien van het woordmerk groter. Auditief en fonetisch zijn merk en teken echter nagenoeg gelijk en er is ook in mindere mate sprake van begripsmatige overeenstemming. Merk en teken zien op een huis op een “donck”, maar de spelling is anders. Ook de door Het Huys Ten Donck gestelde verwarring bij het publiek wordt relebat geacht. Het zou gaan om ontvangen telefoontjes, verkeerd bezorgde post en een ambulance aan het verkeerde adres en dergelijke. De rechtbank concludeert dat net name door de zeer sterke auditieve en fonetische gelijkenis sprake is van het vereiste verband als bedoeld in artikel 2.20(1)(c). De rechtbank is voorts van oordeel dat door het verband dat het publiek legt tussen de tekens en de merken als hiervoor omschreven, Huize ten Donk meelift op naamsbekendheid van Het Huys Ten Donck alsmede dat door de ontstane verwarring de identiteit van de merken afbrokkelt en daarmee afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen daarvan.

 

De handelsnaamrechtelijke vordering van Het Huys Ten Donck wordt afgewezen, aangezien de aard van de ondernemingen van partijen verschillend is, nu Huize ten Donk bij haar woningen ook medische dienstverlening aanbiedt, waarvan bij het Huys Ten Donck geen sprake is. De proceskosten worden gecompenseerd.

 

IEPT20190403, Rb Rotterdam, Huize Ten Donk v Het Huys Ten Donck

 

ECLI:NL:RBROT:2019:3149