Geen verwarringsgevaar tussen handelsnamen "Sea You" en "Sea You Hotel Noordwijk"

Print this page 10-04-2019
IEPT20190410, Rb Den Haag, Sea You v Sea You Hotel Noordwijk
(Met dank aan Moïra Truijens & Mathijs Peijnenburg, Hoogenraad & Haak Advocaten)

Eiseres voert handelsnaam “Sea You” en niet enkel “Sea You Panorama Restaurant” en “Panorama Restaurant Sea You”: blijkt uit domeinnaam, e-mailadres, website en gevel van pand waar restaurant gevestigd is. Handelsnaam “Sea You” niet uitsluitend beschrijvend: geen gebruikelijke aanduiding voor onderneming die zich toelegt op horecavoorzieningen aan de zee. Geen verwarringsgevaar tussen handelsnamen “Sea You” en “Sea You Hotel Noordwijk”: uiteenlopende aard van de diensten (restaurant v hotel, waar niet-gasten geen drankje of lunch/diner kunnen nuttigen), hoewel partijen op het internet actief zijn met gelijkende handelsnamen zou potentiële klant na bestudering website zien dat ene onderneming restaurant betreft en andere onderneming hotel. Geen merkdepot te kwader trouw: enkele weten of behoren te weten van eerdere merk/handelsnaam onvoldoende, niet gebleken dat gedaagden die merk voor hoteldiensten hebben gedeponeerd eisers wilden beletten haar handelsnaam te voeren, terwijl geen sprake is van verwarring. Artikel 1019h Rv proceskosten, incl. success fee conform indicatietarief normale bodemzaak van max € 17.500 toegewezen.

 

HANDELSNAAMRECHT - MERKENRECHT

 

Eiseres runt een restaurant aan de Noordzeekust in Velsen-Noord. In het KvK-register staan als handelsnamen van eiseres vermeld: “Sea You VOF” en “Café Restaurant Sea You”. Tot 21 september 2015 was [V] (vennoot van eiseres) houdster van het woordmerk SEA YOU, maar dit woordmerk is vervallen wegens niet tijdige verlenging van de registratie ervan. Gedaagden exploiteren een hotel aan de Noordzeekust in Noordwijk. Het hotel voerde de handelsnaam “Hotel De Ossewa”, maar heeft op 1 augustus 2017 een tweede handelsnaam “Sea You Hotel Noordwijk” in het handelsregister laten registreren. Hotel De Ossewa is ook houder van het woordmerk SEA YOU HOTEL NOORDWIJK. Eiseres stelt dat sprake is van inbreuk op haar handelsnaam en dat het woordmerk nietig moet worden verklaard. De vorderingen worden afgewezen.

 

De rechtbank oordeelt dat de handelsnaam “Sea You” niet uitsluitend beschrijvend is en dat er geen verwarringsgevaar bestaat tussen de handelsnamen “Sea You” en “Sea You Hotel Noordwijk”. De aard van de diensten loopt uiteen, aangezien eiseres een restaurant drijft en gedaagden een hotel, waarbij het drinken van een drankje en/of nuttigen van een lunch of diner niet mogelijk is voor niet-gasten. Hoewel partijen beide op het internet actief zijn met gelijkende handelsnamen zou een potentiële klant na bestudering website zien dat ene onderneming restaurant betreft en andere onderneming hotel. De rechtbank volgt eiseres verder niet in haar stelling dat het merk van Hotel De Ossewa te kwader trouw is gedeponeerd. Het enkele weten of behoren te weten van het eerdere merk de eerdere handelsnaam is onvoldoende. Ook is niet gebleken dat gedaagden die het merk voor hoteldiensten hebben gedeponeerd eisers wilden beletten haar handelsnaam te voeren, terwijl geen sprake is van verwarring.

 

De door gedaagden gevorderde artikel 1019h Rv proceskosten worden inclusief de afgesproken success fee toegewezen tot het bedrag van € 17.500, hetgeen het indicatietarief voor een normale bodemzaak betreft.

 

De IEPT-versie volgt.

 

ECLI:NL:RBDHA:2019:3547