Octrooi voor technische standaarden UMTS en LTEz nieuw en inventief

Print this page 02-07-2019
IEPT20190416, Hof Den Haag, Philips v Wiko

Uitvinding volgens EP 511 ziet op tijdelijke uitzondering op conventionele besturingsschema met doel om oplossing te bieden voor (tijdelijke) problemen die zich daarbij voordoen. 2e hulpverzoek duidelijk (art. 84 EOV): gemiddelde vakman zal begrijpen dat met “lower power level” wordt verwezen naar zendvermogen ná toepassing eerste criterium voor verlagen zendvermogen en vóór toepassing tweede criterium voor het verhogen van het zendvermogen. Tweede hulpverzoek nieuw in licht van 3GPP2-standaard: openbaart niet dat verlaging zendvermogen plaatsvindt binnen een frame (“the predetermined time period”) onder het tijdelijk loslaten van geldend offset, zoals Asus stelt. Ook als lezing Asus wordt gevolg worden niet alle kenmerken conclusie 1 van 2e hulpverzoek in 3GPP2-standaard “direct en ondubbelzinnig” geopenbaard: lezing van Wiko is realistisch alternatief. Rulnick, US 214 en Philips-voorstel niet nieuwheidsschadelijk. 2e hulpverzoek inventief ten opzichte van 3GPP2-standaard gecombineerd met algemene vakkennis: niet inzichtelijk gemaakt op grond waarvan gemiddelde vakman, uitgaande van 3GPP2-standaard – die bij bereiken van bepaalde limiet verlaging van zendvermogen alleen op framebasis openbaart – tot oplossing volgens het octrooi (verlaging en verhoging zendvermogen binnen een frame) zou komen. 2e hulpverzoek inventief ten opzichte van 3GPP2-standaard gecombineerd met US 821: uitvoeringsvariant waarop Wiko zich beroept niet nawerkbaar omschreven. 2e hulpverzoek inventief ten opzichte van 3GPP2-standaard gecombineerd met Rulnick: Rulnick bevat geen framestructuur en evenmin eerste en tweede criteria om datazendvermogen in afwijking van het reguliere vermogensbesturingsschema aan te passen. Inventiviteitsaanval op grond van enkel Rulnick in strijd met twee-conclusieregel: nietigheidsgrond had reeds bij MvA moeten worden ingeroepen. Inventiviteitsaanval op grond van algemene vakkennis faalt. Wiko maakt inbreuk op conclusie 1 2e hulpverzoek: geïncorporeerd in HSUPA-protocol, UMTS-standaard, Asus brengt in NL telefoons op de markt die hieraan voldoen. Zaak aangehouden, aangezien partijen nog gaan pleiten over Frand-verweer.

 

OCTROOIRECHT

 

Philips is houdster van octrooien die zij essentieel acht voor de technische standaarden UMTS (3G) en LTEz (4G) voor mobiele communicatie. Deze octrooien zijn door Philips bij de standaardisatie-organisatie ETSI als essentieel aangemeld voor de zogenaamde HSPA-optie binnen de UMTS-standaard, waarmee een snelle dataoverdracht kan worden gerealiseerd. Volgens Philips maakt Asus inbreuk op de conclusies 1,9, 10 en 19 en indirecte inbreuk op conclusies 23, 24, 32, 33 en 41 van EP 511, door in Nederland mobiele communicatiemiddelen aan te bieden die voldoen aan HSUPA-protocol van de UMTS-standaard. In eerste aanleg (IEPT20170322), werd het octrooi vernietigd wegens gebrek aan nieuwheid en inventiviteit. Het hof oordeelt dat het octrooi wel nieuw en inventief is. De redenen daarvoor vindt u in het schuine stuk hierboven en in het bericht bij de Philips v Asus-zaak (IEPT20190507) die nagenoeg gelijk is aan de onderhavige zaak. Het grootste verschil is dat in de onderhavige zaak partijen nog gaan pleiten inzake het Frand-verweer van Wiko.

 

IEPT20190416, Hof Den Haag, Philips v Wiko

 

ECLI:NL:GHDHA:2019:1066