Benelux-merk “Van Ruysdael” in strijd met afspraken aan NBG Monuglass overgedragen

Print this page 21-06-2019
IEPT20190508, Rb Den Haag, NBG Monuglass v Miro

(Met dank aan: Theo-Willem van Leeuwen, Abcor, Mark Tsoutsanis, Cees Advocaten en Rob Lever (La Gro Geelkerken)

 

Geen inbreuk op Benelux-merk “Van Ruysdael”: in strijd met afspraken door B aan NBG Monuglass overgedragen.  N/NBG/NBG Monuglass hebben geprofiteerd van wanprestatie c.q. handelen onrechtmatig door merk over te nemen en tegen T c.s. in te zetten door inbreukverbod te vorderen. Geen inbreuk op handelsnaamrecht, T c.s. heeft oudste handelsnaamrechten: T voerde naam “Van Ruysdael” sinds 2003, handelsnaam ingebracht in VRI en door curator aan Miro overgedragen. Geen bestuurdersaansprakelijkheid, geen persoonlijk ernstig verwijt: NBG Monuglass had gelet op bij KvK ingediende jaarstukken VRI op de hoogte moeten zijn van mogelijke financiële problemen VRI. Auteursrecht op foto’s, video’s, logo, handleidingen en (overige) teksten (op 8 foto’s na) ligt bij  Miro: door curator overgedragen aan Miro. Mededelingen in persbericht dat NBG Monuglass producent van originele van Ruysdael glas is misleidend. NBG Monuglass moet domeinnamen overdragen aan Miro, gelet op toegewezen inbreukverbod en onrechtmatig profiteren van niet nakomen afspraken door Stichting.

 

MERKENRECHT - ONRECHTMATIGE DAADHANDELSNAAMRECHT - AUTEURSRECHT - RECLAMERECHT - IE-VERBINTENISSENRECHT

 

Van Ruysdael International B.V. (“VRI”) dreef een onderneming op het gebied van isolerend enkelglas. T was enig bestuurder van VRI. Op 21 maart 2012 is het Benelux-merk Van Ruysdael door T overgedragen aan de Stichting Octrooibehoud VR (“de Stichting”). Door middel van een licentieovereenkomst was VRI bevoegd het Benelux-merk Van Ruysdael te gebruiken. De licentieovereenkomst was opzegbaar in geval van een ten laste van licentienemer te leggen beslag of uit te spreken faillissement. Mevrouw B. waarmee T een affectieve relatie onderhield, was benoemd tot enige bestuurder van de Stichting. NBG Monuglass was sinds 2010 onder licentie van VRI gerechtigd tot het in opdracht van VRI produceren van het door VRI gevoerde assortiment van isolerend enkelglas. De relatie is in 2015 beëindigd. Miro is in augustus 2015 opgericht met het oog op een herstructurering (doorstart) van VRI. Op 16 november 2015 heeft B namens de Stichting de licentieovereenkomst met VRI opgezegd en het Benelux-merk Van Ruysdael overgedragen aan NBG Monuglass. VRI is bij vonnis van 12 januari 2016 op verzoek van NBG in staat van faillissement verklaard. NBG Monuglass vordert nu een inbreukverbod op het merk / de handelsnaam “Van Ruysdael”.  Zie ook de tussenvonnissen IEPT20161221 en IEPT20170628.

 

De rechtbank oordeelt dat geen sprake is van inbreuk op het Benelux-merk, omdat B het merk in strijd met de met T gemaakte afspraken aan NBG Monuglass heeft overgedragen. Eisers hebben daarom geprofiteerd van wanprestaties c.q. handelen onrechtmatig door het merk over te nemen en tegen T c.s. in te zetten door een merkinbreukverbod te vorderen.

 

Ten aanzien van de gestelde inbreuk op de handelsnaam “Van Ruysdael” wordt geoordeeld dat T c.s. de oudste handelsnaamrechten bezit, omdat T de naam sinds 2003 voerde en heeft ingebracht in VRI. Na faillissement van VRI heeft de curator de handelsnaam samen met handelsactiviteiten van VRI aan Miro overgedragen. De gestelde bestuurdersaansprakelijkheid op grond van dat T NBG niet voor de slechte financiële situatie waarin VRI verkeerde zou hebben gewaarschuwd wordt afgewezen. NBG Monuglass had gelet op de bij de KvK ingediende jaarstukken op de hoogte moeten zijn van mogelijke financiële problemen bij VRI. Dat sprake is van een persoonlijk ernstig verwijt is dus onvoldoende onderbouwd. De rechtbank oordeelt vervolgens dat het auteursrecht op foto’s, video’s, logo, handleidingen en (overige) teksten (op 8 foto’s na) bij Miro ligt, aangezien de curator van VRI dit auteursrecht bij akte aan Miro heeft overgedragen.

 

NBG Monuglass moet de domeinnamen vanruysdael.com/nl/eu overdragen aan Miro, gelet op het toegewezen inbreukverbod en het onrechtmatig profiteren van het niet nakomen afspraken door Stichting. Indien NBG Monuglass zich houdt aan het inbreukverbod kan zij namelijk niet meer gebruik maken van de domeinnamen en de door het onrechtmatig profiteren van het niet nakomen van de afspraken door de Stichting veroorzaakte schade kan in natura worden vergoed door de domeinnamen over te dragen. Er wordt ook een rectificatie toegewezen.

 

 IEPT20190508, Rb Den Haag, NBG Monuglass v Miro

 

(kopie origineel vonnis)