Prominente vermelding ingrediënt L-Arginine op energiedrank misleidend omdat hoeveelheid te laag is voor positief effect op lichaam consument

Print this page 15-05-2019
IEPT20190509, Rb Amsterdam, Monster v Bang

(Met dank aan: Roderick Chalmers Hoynck van Papendrecht, AKD en Gregor Vos, Brinkhof)

Vzgr enkel bevoegd jegens Bang B.V.: overige vennootschappen richten zich niet op Europese markt, dat VPX aandeelhouder is van Bang B.V. onvoldoende voor aannemen betrokkenheid bij verhandeling producten door Bang B.V.. Geen samenhang ex artikel 7 Rv, nu Europese en Amerikaanse markt van Bang strikt gescheiden zijn. Prominente vermelding ingrediënt L-Arginine op Bang producten misleidend (artikel 6:194(1)(a)): zorgt voor indruk consument dat ingrediënt in relevante mate in product is verwerkt en positief effect heeft op lichaam consument, terwijl hoeveelheid L-Arginine per product Bang daarvoor veel te laag is. Vermeldingen “potent brain and body fuel” en “performance enhancement beverages” niet misleidend/oneerlijke handelspraktijk: in reclame gebruikelijke overdrijving. Gebruik pictogram van gespierde arm is oneerlijke handelspraktijk (artikel 6:193c(1)(b) BW: suggereert dat L-Arginine spiermassa bevordert, terwijl dat niet wetenschappelijk is aangetoond. Vergelijking met energy drinks geen ongeoorloofde vergelijkende reclame: Bang B.V. mag vergelijking maken tussen haar suikervrije drank en andere energiedranken die wel suiker bevatten, sprake van gebruikelijke overdrijving in reclame voor energiedranken. Veroordelingen uitgesproken voor gehele EU: regels m.b.t. misleidende reclame en oneerlijke handelspraktijken in EU geharmoniseerd.

 

IPRRECLAMERECHT

 

Monster stelt dat Bang onrechtmatige uitlatingen doet, waardoor sprake is van oneerlijke handelspraktijken en van misleidende reclame. De vorderingen worden deels toegewezen.

 

De voorzieningenrechter acht zich alleen bevoegd jegens gedaagde Bang B.V. en niet jegens de andere gedaagden. Alleen Bang B.V. richt zich namelijk op de Europese markt. Het feit dat VPX aandeelhouder is van Bang B.V. is onvoldoende om betrokkenheid bij de verhandeling van producten door Bang B.V. aan te nemen. Monster heeft zich nog beroepen op artikel 7 Rv, maar de voorzieningenrechter oordeelt dat er geen sprak eis van samenhang in de zin van dit artikel, omdat de Europese en Amerikaanse markt van Bang strikt gescheiden zijn. Er worden andere producten, althans producten met andere ingrediënten, verhandeld en de bijbehorende reclame-uitingen zijn dus anders.

 

De prominente vermelding van het ingrediënt L-Arginine op de Bang producten acht de voorzieningenrechter misleidend in de zin van artikel 6:194(1)(a)). Dit zorgt er namelijk voor dat de consument de indruk krijgt dat het ingrediënt in relevante mate in het product is verwerkt en een positief effect heeft op het lichaam van de consument, terwijl de hoeveelheid L-Arginine per product Bang daarvoor veel te laag is. De hoeveelheid is 17,4 mg per liter, terwijl ten minste een dosis van 2000 mg (200 blikken per dag) voor een periode van 45 dagen moet worden ingenomen voordat men enig profijt van dit supplement kan hebben.

 

De vermeldingen “potent brain and body fuel” en “performance enhancement beverages” acht de voorzieningenrechter niet misleidend of een oneerlijke handelspraktijk. Het betreft in reclame gebruikelijke overdrijvingen. Het gebruik van een pictogram van een gespierde arm wordt wel als oneerlijke handelspraktijk bestempeld, omdat dit suggereert dat L-Arginine spiermassa bevordert, terwijl dat niet wetenschappelijk is aangetoond. De vergelijking met energy drinks (“BANG Energy drinks are not your stereotypical high sugar, life sucking soda masquerading as an energy drink! High sugar drinks spike blood sugar producing metabolic mayhem causing you to crash harder than a test dummy into a brick wall”) is geen ongeoorloofde vergelijkende reclame, aangezien Bang B.V. een vergelijking mag maken tussen haar suikervrije drank en andere energiedranken die wel suiker bevatten. Er is sprake van een gebruikelijke overdrijving in reclame voor energiedranken. 

 

IEPT20190509, Rb Amsterdam, Monster v Bang

 

ECLI:NL:RBAMS:2019:3386