Derde partij zo nauw betrokken bij distributieovereenkomst dat zij rechtstreeks kan worden aangesproken op grond van artikel 2.20ter BVIE

Print this page 31-05-2019
IEPT20190528, Rb Gelderland, Bigfoot v Ayanmo
(Met dank aan Rogier de Vrey, CMS)

Ayanmo dient in het kader van distributieovereenkomst ingeschreven merk ex artikel 22ter BVIE over te dragen aan Bigfoot: Ayanmo is strikt genomen weliswaar geen gemachtigde, vertegenwoordiger of distributeur van Bigfoot in de zin van dat artikel, Ayanmo is als derde partij echter zo nauw betrokken bij de distributieovereenkomst dat ook zij rechtstreeks kan worden aangesproken op grond van dit artikel.

 

MERKENRECHT

 

Bigfoot is een Qatarese onderneming die actief is in het ontwikkelen en aanbieden van producten op het gebied van onder meer coatingtechnologie onder de merknaam ‘Mayvinci’. Bigfoot vordert dat Ayanmo wordt bevolen het gebruik van het merk Mayvinci te staken, en de door Ayanmo ingeschreven Mayvinci Benelux-merken aan haar over te dragen. Dit op grond van artikel 22ter,  dat bepaalt dat, wanneer een merk zonder de toestemming van de houder is ingeschreven op naam van de gemachtigde of vertegenwoordiger van een persoon die de houder van dat merk is, de houder gerechtigd is zich te verzetten tegen het gebruik van het merk door zijn gemachtigde of vertegenwoordiger en/of de overdracht van de inschrijving te zijnen gunste te vorderen. De vordering wordt - ondanks het feit dat  strikt genomen geen gemachtigde, vertegenwoordiger of distributeur is van Bigfoot in de zin van artikel 2.20ter BVIE - toch toegewezen.

 

De voorzieningenrechter overweegt dat Ayanmo zeer nauw betrokken was bij de distributieovereenkomst. Zo hebben de bestuurders van Ayanmo de distributieovereenkomst mede ondertekend,  heeft Ayanmo ter uitvoering van de distributieovereenkomst, de entiteit die de overeenkomst feitelijk moest gaan uitvoeren opgericht als dochtervennootschap en heeft Ayanmo betrekkelijk snel na het sluiten van de distributieovereenkomst de Benelux-merken gedeponeerd. De voorzieningenrechter van oordeel dat onder deze omstandigheden Ayanmo als derde partij zo nauw is betrokken bij de distributieovereenkomst dat ook zij rechtstreeks kan worden aangesproken op grond van artikel 2.20ter BVIE. Een andere opvatting zou tekort doen aan de bescherming die aan artikel 2.20ter BVIE kan worden ontleend, zo concludeert de voorzieningenrechter.

 

IEPT20190528, Rb Gelderland, Bigfoot v Ayanmo

 

ECLI:NL:RBGEL:2019:3092