Inbreuk op RAW woord- en beeldmerken door gebruik Raw Blue-tekens

Print this page 24-03-2020
IEPT20190611, Hof Den Haag, G-Star v Topstreetwear

Uitspraak Oberlandesgericht uit 2010 onvoldoende reden om inbreuk zonder inhoudelijke toetsing af te wijzen: arrest Oberlandesgericht is vanwege Unietrouw in beginsel richtinggevend, maar nu het is gewezen tussen andere partijen en onderscheidend vermogen geen constante grootheid is, dient het hof de inbreukvraag zelfstandig opnieuw te beoordelen. Beoordeling inbreukverbod en onderscheidend vermogen ex nunc: bij gebreke van aanwijzingen die tot een beperkte toetsing (‘ex tunc’) aanleiding moeten geven, zal de rechter in beginsel alle hem ter kennis gebrachte omstandigheden in zijn beoordeling dienen te betrekken,  hoger beroep behelst nieuwe behandeling van de zaak. Inbreuk ex artikel 2.20 lid 2 sub b BVIE op  RAW-Beneluxwoordmerken door gebruik RAW BLUE-tekens: visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming, gelijke waren, onderscheidend vermogen aanzienlijk toegenomen door gebruik, verwarringsgevaar te duchten. Ook inbreuk ex artikel 2.20 lid 2 sub b BVIE op Beneluxbeeldmerk Raw: totaalindruk evenzeer bepaald door het woord RAW als door het beeldelement.

 

MERKENRECHT

 

Hoger beroep tegen (IEPT20170705). G-star maakt op basis van haar Raw merken bezwaar tegen het gebruik van het teken Raw Blue op kleding. Het hof oordeelt anders dan de rechtbank dat een uitspraak van het Oberlandesgericht uit 2010 onvoldoende reden om inbreuk zonder inhoudelijke toetsing af te wijzen. Het arrest is vanwege de Unietrouw in beginsel richtinggevend, maar nu het is gewezen tussen andere partijen en onderscheidend vermogen geen constante grootheid is, dient het hof de inbreukvraag zelfstandig opnieuw te beoordelen.

 

Volgens het hof is sprake van inbreuk ex artikel 2.20 lid 2 sub b BVIE op de RAW-Beneluxwoordmerken door het gebruik van de RAW BLUE-tekens. Er is namelijk sprake van visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming en gelijke waren. Daarnaast is het onderscheidend vermogen van de Raw-merken aanzienlijk toegenomen door gebruik. Gelet op dit alles is verwarringsgevaar te duchten. Ook is sprake van inbreuk ex artikel 2.20 lid 2 sub b BVIE op Beneluxbeeldmerk Raw. De totaalindruk van dit merk wordt volgens het hof evenzeer bepaald door het woord RAW als door het beeldelement.

 

IEPT20190611, Hof Den Haag, G-Star v Topstreetwear

 

(kopie originele arrest)