Incidenten in hoofdzaak over gestelde inbreuk op Bacardi-merken

Print this page 13-06-2019
IEPT20190612, Rb Den Haag, Bacardi v Loendersloot
(Met dank aan Timme Geerlof, Shar Said en Gerard van der Wal, Windt Le Grand Leeuwenburgh)

Loendersloot toegestaan [X] op te roepen in vrijwaring: niet valt uit te sluiten dat Loendersloot, ingeval van een veroordeling in de hoofdzaak, uit hoofde van de gestelde rechtsverhouding een regresvordering heeft op [X]. Vrijwaring ten aanzien van overige rechtspersonen afgewezen: niet gebleken van een relevante tot regres verplichtende rechtsverhouding. Incidentele vordering tot aanhouding in afwachting van antwoord op prejudiciële vragen afgewezen: toewijzing zou leiden tot onredelijke en niet met de eisen van de goede procesorde te verenigen  verdere vertraging van de reeds lang lopende procedure.

 

PROCESRECHT

 

Incidenten. Het geschil in de hoofdzaak gaat over gestelde inbreuk op Bacardi-merken. Bacardi stelt dat gedaagden zich als deel van de Loendersloot-groep individueel en in onderling verband bezighouden met het invoeren en uitvoeren van grote partijen Bacardi-producten die niet door of met toestemming van Bacardi c.s. in de EER in de handel zijn gebracht, betrokken zijn bij het decoderen van Bacardi-producten en op commerciële schaal diensten verlenen die door derden worden gebruikt om inbreuk te maken op de Bacardi-merken.

 

Loendersloot c.s. vordert primair dat haar wordt toegestaan een aantal partijen in vrijwaring op te roepen. Loendersloot wordt toegestaan [X] op te roepen in vrijwaring nu niet valt uit te sluiten dat Loendersloot, ingeval van een veroordeling in de hoofdzaak, uit hoofde van de gestelde rechtsverhouding met een regresvordering heeft op deze rechtspersoon. Vrijwaring ten aanzien van overige rechtspersonen wordt afgewezen nu niet gebleken van een relevante tot regres verplichtende rechtsverhouding. Ook de incidentele vordering tot aanhouding in afwachting van antwoord op prejudiciële vragen in Coty Germany/Amazon wordt afgewezen nu toewijzing zou leiden tot onredelijke en niet met de eisen van de goede procesorde te verenigen  verdere vertraging van de reeds lang lopende procedure.

 

IEPT20190612, Rb Den Haag, Bacardi v Loendersloot

 

ECLI:NL:RBDHA:2019:6005