Merkinbreuk door verkoop namaak PopSockets

Print this page 24-06-2019
IEPT20190612, Rb Den Haag, Popsockets

Inbreuk op Uniemerk PopSockets ex art. 9 lid 2 sub a UMVo door verhandelen buttons voor mobiele telefoons onder het teken popsockets in het economisch verkeer: door ontbreken Uniemerk op verpakking en prijsstelling moet er van worden uitgegaan dat het gaat om namaak, verweer dat Popsockets is verworden tot soortnaam strandt door ontbreken reconventionele vordering tot vervallen- of nietigverklaring en onvoldoende onderbouwing, uitputting onvoldoende onderbouwd.

 

MERKENRECHT

 

PopSockets verkoopt plakbare knoppen en houders om telefoons mee op te kunnen hangen. PopSockets is onder meer houder van de Uniewoordmerken Popsockets en PopClip. PopSockets stelt dat gedaagde inbreuk maakt op de Uniemerken in de zin van art. 9 lid 2 sub a UMVo nu zij zonder toestemming van PopSockets, buttons en houders die gelijk zijn aan of overeenstemmen met die van PopSockets, op marktplaats.nl en via Facebook te koop aangeboden met gebruikmaking van het teken PopSockets in de advertentie en met gebruikmaking van het teken PopClip op de verpakkingen.

 

De rechtbank oordeelt dat sprake is van inbreuk ex artikel 9 lid 2 sub a UMVo. Door het ontbreken van het Uniemerk op de verpakking en de prijsstelling moet er van worden uitgegaan dat het gaat om namaak. Het verweer dat Popsockets is verworden tot soortnaam strandt door het ontbreken van een reconventionele vordering tot vervallen- of nietigverklaring en de onvoldoende onderbouwing daarvan. Gedaagde heeft met betrekking tot een deel van de verhandelde goederen gesteld dat deze zijn uitgeput, maar dit verweer is onvoldoende onderbouwd. Het gevorderde inbreukverbod wordt toegewezen. Voor de begroting van de schade wordt verwezen naar de schadestaatprocedure.

 

IEPT20190612, Rb Den Haag, Popsockets

 

ECLI:NL:RBDHA:2019:5988