Het Zorg Domein maakt geen inbreuk op merk- maar wel inbreuk op handelsnaam van ZorgDomein

Print this page 19-06-2019
IEPT20190612, Rb Midden-Nederland, ZorgDomein v Het Zorg Domein

Voorzieningenrechter gaat uit van nietigheid Beneluxmerken ZorgDomein: geen sprake van inburgering en het merk bestaat zowel afzonderlijk als in combinatie uitsluitend uit benamingen die kenmerken van de dienst kunnen beschrijven. Zorgdomein kan wel een beroep doen op haar handelsnaam: de handelsnaam is niet louter beschrijvend voor de diensten zélf. Inbreuk op handelsnaam ZorgDomein nu sprake is van verwarringsgevaar met Het Zorg Domein: handelsnamen zijn bijna hetzelfde, niet louter sprake van deskundig publiek, overlap in diensten, ondernemingen in de buurt van elkaar gevestigd. 

 

MERKENRECHT - HANDELSNAAMRECHT

 

Eiser ZorgDomein biedt een online platform in de zorg aan, waarmee zorgverleners patiënten kunnen verwijzen naar andere zorgverleners. ZorgDomein is houder van het Benelux woordmerk “ZorgDomein” en het Benelux woord- en beeldmerk Zorgdomein. ZorgDomein gebruikt haar naam ook als handelsnaam, onder andere op haar website zorgdomein.nl. Gedaagde Het Zorg Domein adviseert organisaties in de ouderen- en gehandicaptenzorg over organisatieveranderingen en verzorgt in dat kader loopbaantrajecten. De voorzieningenrechter oordeelt dat Het Zorg Domein geen inbreuk maakt op het merk ZorgDomein, maar wel op de handelsnaam ZorgDomein.

 

De voorzieningenrechter oordeelt dat een redelijke kans is dat de bodemrechter oordeelt dat het merk nietig is nu het merk van ZorgDomein zowel afzonderlijk als in combinatie, uitsluitend bestaat uit benamingen die kenmerken van haar dienst kunnen beschrijven. “Zorg”, “Domein” en “ZorgDomein” beschrijven namelijk kenmerken van de dienst van ZorgDomein. Die dienst is een digitaal platform in de zorg. “Zorg” verwijst naar het terrein waarop de dienst van ZorgDomein wordt verleend, namelijk in de zorg. Hetzelfde geldt voor “Domein” en “ZorgDomein”. Het woord domein betekent namelijk een bepaald gebied en “Domein” en “ZorgDomein” verwijzen dus naar het gebied waarop of de branche waarin ZorgDomein haar diensten aanbiedt, zo overweegt de voorzieningenrechter. De vorderingen van ZorgDomein kunnen dus niet worden toegewezen voor zover deze zijn gebaseerd op een merkinbreuk.

 

Het beroep op de handelsnaam ZorgDomein wordt wel gehonoreerd. De voorzieningenrechter overweegt: “Hiervoor is geoordeeld dat het teken ZorgDomein uitsluitend beschrijvend kan zijn voor kenmerken van de diensten die ZorgDomein levert. In het handelsnaamrecht geldt echter een ander toetsingskader dan in het merkenrecht. Daar moet de handelsnaam louter beschrijvend zijn voor die diensten zélf. Dat is hier niet het geval.”

 

Nu de handelsnamen van partijen erg veel op elkaar lijken, de diensten van partijen een (kleine) overlap hebben en beide ondernemingen in de buurt van elkaar zijn gevestigd is sprake van verwarringsgevaar, zo oordeelt de voorzieningenrechter. Het Zorg Domein mag haar handelsnaam dus niet meer gebruiken.

 

IEPT20190612, Rb Midden-Nederland, ZorgDomein v Het Zorg Domein

 

ECLI:NL:RBMNE:2019:2684