Gerecht EU bevestigt nietigheid Adidas Uniemerk voor drie parallel lopende strepen in willekeurige richting

Print this page 19-06-2019
IEPT20190619, Gerecht EU, Adidas v EUIPO

Merkenrecht - Persbericht Gerecht EU: “[…] In zijn arrest van vandaag bevestigt het Gerecht van de Europese Unie de beslissing tot nietigverklaring door het beroep van adidas tegen de beslissing van het EUIPO af te wijzen. Om te beginnen merkt het Gerecht op dat bij het betrokken merk geen sprake is van een patroonmerk (dan zou het worden gevormd door een reeks elementen die op regelmatige wijze worden herhaald), maar van een gewoon beeldmerk. Het Gerecht oordeelt vervolgens dat geen rekening kan worden gehouden met de vormen van gebruik die afwijken van de wezenlijke kenmerken van het merk, zoals de kleurencombinatie (zwarte strepen op een witte achtergrond). Daarom heeft het EUIPO op goede gronden diverse door adidas aangevoerde bewijzen buiten beschouwing gelaten die betrekking hadden op andere tekens, zoals in het bijzonder tekens met een omgekeerde kleurencombinatie (witte strepen op een zwarte achtergrond).

 

Tot slot stelt het Gerecht vast dat het EUIPO geen blijk heeft gegeven van een onjuiste opvatting door te oordelen dat adidas niet had bewezen dat het betrokken merk op het hele grondgebied van de Unie was gebruikt en daardoor op dit hele grondgebied onderscheidend vermogen had verkregen. Van alle door adidas aangevoerde bewijzen waren immers alleen enkele bewijzen die betrekking hadden op slechts vijf lidstaten tot op zekere hoogte relevant. Die konden in deze zaak niet op de hele Unie worden toegepast.”

 

Lees het volledige persbericht hier.

 

T-307/17 - ECLI:EU:T:2019:427