Boswelan terecht vervallen verklaard wegens ontbreken normaal gebruik als merk

Print this page 15-07-2019
IEPT20190703, HvJEU, Viridis v EUIPO

Geen normaal gebruik geneesmiddel tijdens klinische proeven: voor geneesmiddel waarvoor nog geen handelsvergunning is verleend mag zelfs geen reclame worden gemaakt teneinde een marktaandeel te verkrijgen of behouden, gebruikshandelingen voorafgaand aan op handen zijnde verhandeling kunnen normaal gebruik zijn als ze van externe aard zijn en gevolgen hebben voor het [opbouwen van het] toekomstige publiek. Vereiste uitvoering van een klinische proef kan een geldige reden voor het niet gebruiken vormen, maar  merkinschrijving vóórafgaand daaraan en de lange duur daarvan vallen binnen invloedsfeer en verantwoordelijkheid merkhouder, zodat zij niet kunnen worden beschouwd als belemmeringen die zich buiten diens wil hebben voorgedaan.

 

MERKENRECHT

 

In 2003 heeft de rechtsvoorganger van Viridis verzocht tot inschrijving van “Boswelan” als Uniemerk voor farmaceutische en gezondheidsproducten. In 2014 is het merk door het EUIPO vervallen verklaard wegens het ontbreken van normaal gebruik als merk. Het Gerecht heeft het hiertegen door Viridis ingestelde hoger beroep afgewezen. Volgens Viridis heeft het Gerecht ten onrechte geoordeeld dat het merk niet normaal was gebruikt en ten onrechte geoordeeld dat er geen geldige reden was voor het niet gebruiken van dit merk. De hogere voorziening wordt echter afgewezen door het Hof.

 

Naar het oordeel van het hof mocht het Gerecht oordelen dat gebruik voor klinische proef geen normaal gebruik als Uniemerk oplevert. Voor een geneesmiddel waarvoor nog geen vergunning voor het in de handel brengen is verleend mag geen reclame worden gemaakt teneinde een marktaandeel te verkrijgen of behouden. Het is dus onmogelijk om een merk ter aanduiding van een dergelijk geneesmiddel op de betrokken markt te gebruiken. Weliswaar kan er sprake zijn van normaal gebruik van een Uniemerk wanneer de aangeduide waren nog niet in de handel zijn gebracht, maar ook gebruikshandelingen voorafgaand aan het in de handel brengen moeten van externe aard zijn teneinde normaal gebruik te kunnen aannemen.

 

Het Gerecht heeft naar het oordeel van het Hof bovendien niet in zijn algemeenheid uitgesloten dat een verplichte klinische proef een geldige reden voor niet gebruik kan opleveren. Volgens het Hof heeft het Gerecht na een concrete beoordeling van de omstandigheden geoordeeld dat de merkinschrijving daterende van vóór de proef en de lange duur van deze proef binnen de invloedsfeer en verantwoordelijkheid van Viridis vielen, zodat zij niet kunnen worden beschouwd als belemmeringen die zich buiten haar wil hebben voorgedaan.

 

IEPT20190703, HvJEU, Viridis v EUIPO

 

ECLI:EU:C:2019:557 -  C-668/17 P