Grieven tegen ten overvloede aangevoerde overwegingen kunnen niet tot vernietiging bestreden arrest leiden

Print this page 09-07-2019
IEPT20190704, HvJEU, Touristik v EUIPO

Aanduiding in standaardschrift van beeldmerk “Fl♥” in het Uniemerkenblad (als “Fly”) irrelevant voor beoordeling van de fonetische perceptie van de tekens, die niet samenvallen met de aanduiding ervan in het blad. Grieven tegen ten overvloede aangevoerde overwegingen kunnen niet tot vernietiging bestreden arrest leiden. 

 

MERKENRECHT

 

Hogere voorziening tegen het arrest van 30 november 2017, waarin het Gerecht EU het beroep tot vernietiging van de beslissing van de kamer van beroep, waarin de oppositie tegen het aangevraagde beeldmerk “Fly” (met in plaats van de “y” een hartje) werd afgewezen, heeft verworpen. De hogere voorziening wordt afgewezen.

 

Rekwirante stelt allereerst dat het Gerecht ten onrechte geen rekening heeft gehouden met de aanduiding van het aangevraagde merk zoals het in standaardschrift (dus zonder hartje) in het Uniemerkenblad staat. Het HvJEU oordeelt dat het Gerecht door te oordelen dat die aanduiding niet bepalend is voor de beoordeling van de betrokken fonetische indruk, impliciet maar noodzakelijkerwijs heeft geoordeeld dat die aanduiding geen aanwijzing vormt voor de wijze waarop het relevante publiek het betrokken merk waarneemt. Het HvJEU overweegt verder dat de aanduiding in standaardschrift van een beeldmerk in het Uniemerkenblad irrelevant is voor de beoordeling van de fonetische perceptie van de tekens, die niet samenvallen met de aanduiding ervan in het blad.

 

De overige middelen berusten op een onjuiste lezing van het arrest of betreffen geen onjuiste opvatting van de feiten. De grieven tegen een ten overvloede overweging van het Gerecht kunnen niet tot vernietiging van het bestreden arrest leiden.

 

IEPT20190704, HvJEU, Touristik v EUIPO

 

C-99/18 P - ECLI:EU:C:2019:565

 

Deze uitspraak wordt besproken in de volgende webinar:

Merkenrecht 2019 Deel 2