Domeinnaam en website wetrokwebshop.nl maken geen inbreuk op WETROK-merken

Print this page 10-07-2019
IEPT20190710, Rb Den Haag, Wetrok v CSI
(Met dank aan Nils Winthagen, WinthagenMensink advocaten)

Merkinbreuk op WETROK-merken in periode vóór aanpassing CSI website (wetrokwebshop.nl): gestelde toestemming door Wetrok GmbH onvoldoende aannemelijk. Geen merkinbreuk in periode ná aanpassingen. CSI heeft teken “wetrok” niet als metatag gebruikt. Geen verwarringsgevaar: met beeldmerk overeenstemmend logo is verwijderd, “onafhankelijke wetrok leverancier” en “wetrok webshop is niet gelieerd aan wetrok of haar distributienetwerk" is toegevoegd, publiek heeft relatief hoog aandachtsniveau door hoge prijzen schoonmaakmachines, beroep op Talens-zaak (IEPT20130813) faalt. Beroep op art. 2.20 (2)(d) BVIE faalt: geen ongerechtvaardigd voordeel, met merken overeenstemmend teken enkel gebruikt voor verkoop Wetrok-producten waartoe CSI gerechtigd is, na aanpassingen duidelijk dat webwinkel niet aan ondernemingen eiseressen verbonden is. Geen verklaring voor recht dat CSI aansprakelijk is voor schade in periode vóór aanpassing website: mogelijkheid van schade onvoldoende aannemelijk.

 

MERKENRECHT

 

Wetrok ontwikkelt en verkoopt professionele schoonmaakapparatuur en is houdster van twee WETROK woordmerken en een beeldmerk. CSI exploiteert onder meer een groothandel in schoonmaakproducten. Tot 2010 bood CSI de producten aan op www.wetroknederland.nl, waar zij na bezwaar van Wetrok mee is gestopt. Vervolgens is zij vanaf 2013 de Wetrok-producten gaan aanbieden via de website www.wetrokmachines.nl en vanaf 2015 ook via www.wetrokwebshop.nl. de domeinnaam wetrokmachines.nl verwijst sindsdien uitsluitend door naar de onder de domeinnaam wetrokwebshop.nl geëxploiteerde webwinkel. Vóór het aanhangig maken van de procedure gebruikte de websites van CSI onder meer een met het beeldmerk overeenstemmend logo. Na een sommatie van 5 september 2017 heeft CSI de website aangepast. Er is echter geweigerd om een onthoudingsverklaring te tekenen, waarna Wetrok conservatoir beslag tot levering heeft laten leggen op de wetrok-domeinnamen en de onderhavige zaak aanhangig heeft gemaakt.

 

Er is niet in geschil dat in casus sprake is van legale parallelimport. CSI heeft betoogd dat zij de wetrok-domeinnamen is gaan gebruiken op grond van afspraken met het Duitse Wetrok GmbH, maar heeft de gestelde toestemming onvoldoende aannemelijk gemaakt. De rechtbank is daarom van oordeel dat in de periode vóór de aanpassing van de website inbreuk is gemaakt op de Wetrok merken. Er is echter geen sprake van inbreuk in de periode ná de aanpassingen van de website, omdat geen sprake is van verwarringsgevaar. Het met het beeldmerk overeenstemmende logo is verwijderd en op de home page is “onafhankelijke wetrok leverancier” en “wetrok webshop is niet gelieerd aan wetrok of haar distributienetwerk" toegevoegd. Daarnaast wordt overwogen dat het publiek een relatief hoog aandachtsniveau heeft vanwege de hoge prijzen van de schoonmaakmachines. Het beroep op Talens-zaak (IEPT20130813) faalt, omdat anders dan in die zaak in de webwinkel het met het beeldmerk overeenstemmende logo sinds de aanpassingen in het geheel niet meer getoond wordt en geen sprake is van bekende merken.

 

Wetrok heeft zich nog beroepen op artikel 2.20(2)(d) BVIE, maar tevergeefs. Er is in casu geen sprake van ongerechtvaardigd voordeel, aangezien het met de merken overeenstemmende teken enkel wordt gebruikt voor de verkoop van Wetrok-producten waartoe CSI gerechtigd is en na de aanpassingen van de website duidelijk is dat de webwinkel niet aan de ondernemingen van eiseressen verbonden is. De gevorderde verklaring voor recht dat CSI aansprakelijk is voor schade in de periode vóór de aanpassing van de website wordt afgewezen, omdat de mogelijkheid van schade onvoldoende aannemelijk is.

 

IEPT20190710, Rb Den Haag, Wetrok v CSI

 

(kopie origineel vonnis)