Benelux- en Uniewoordmerk Denim & Co nietig verklaard wegens gebrek aan onderscheidend vermogen

Print this page 18-07-2019
IEPT20190717, Rb Den Haag, Fashion Linq v Primark
(Met dank aan Tobias Cohen Jehoram, De Brauw Blackstone Westbroek)

Benelux- en Uniewoordmerk Denim & Co nietig verklaard wegens gebrek aan onderscheidend vermogen:  ‘denim’ is een algemeen bekende en gangbare aanduiding voor een stof die wordt gebruikt om kleding te produceren, ‘& Co’ (‘and Co’) heeft ook een algemene betekenis ter aanduiding van andere, niet met zoveel woorden aangeduide vergelijkbare personen of dingen, vergelijkbaar met - vrij vertaald - termen als ‘etcetera’, ‘etc.’ en ‘en zo’, het totaalbeeld van ‘Denim & Co’ is daarmee een combinatie van bestanddelen die kenmerken van kleding, schoeisel en hoofddeksels kunnen beschrijven.

 

MERKENRECHT

 

Fashion Linq is een Nederlands groothandelsbedrijf en houdster van Benelux- en Uniewoordmerk Denim & Co.     Primark verkoopt kleding onder het teken ‘Denim Co’. Het vonnis bevat 2 zaken. Kort gezegd komen deze neer op het volgende: Dashion Linq stelt dat Primark inbreuk maakt op haar merken, Primark stelt dat die merken onderscheidend vermogen missen en nietig moeten worden verklaard. Primark krijgt gelijk.

 

De rechtbank overweegt dat de Denim & Co-merken zijn samengesteld uit de woorden ‘Denim’ en ‘Co’ en het teken ‘&‘. Partijen verwijzen in hun discussie over de vraag of ‘Denim & Co’ uitsluitend beschrijvend is voor kleding naar de in de Engelse taal. Gesteld noch gebleken is dat het relevante publiek in de EU/de Benelux de Engelse taal onvoldoende machtig is om de taalkundige betekenis in de Engelse taal van de Denim & Co woordmerken te begrijpen. De rechtbank gaat er daarom van uit dat het relevante publiek de algemene en gangbare betekenis van deze bestanddelen in de Engelse taal kent. Deze algemene en gangbare betekenis is kenbaar uit de door Primark in het geding gebrachte lemma’s van woordenboeken, zo overweegt de rechtbank.

 

Volgens de rechtbank is ‘denim’ een algemeen bekende en gangbare aanduiding voor een stof die wordt gebruikt om kleding te produceren. Partijen zijn het erover eens dat het bestanddeel ‘&‘ staat voor ‘and’ en dat ‘Co’ een algemeen bekende en gangbare afkorting is van het woord ‘Company’. Primark heeft naar het oordeel van de rechtbank echter aangetoond dat de term ‘& Co’ een reeds lang in het Engelse spraakgebruik ingeburgerde informele aanduiding is van ‘andere vergelijkbare dingen’ (things) of ‘meer van hetzelfde’. ‘& Co’ (‘and Co’) heeft in het (informele) Engelse spraakgebruik dus ook een algemene betekenis ter aanduiding van andere, niet met zoveel woorden aangeduide vergelijkbare personen of dingen, vergelijkbaar met - vrij vertaald - termen als ‘etcetera’, ‘etc.’ en ‘en zo’, zo concludeert de rechtbank.

 

Het totaalbeeld van ‘Denim & Co’ is daarmee een combinatie van bestanddelen die (tezamen) kenmerken van kleding, schoeisel en hoofddeksels kunnen beschrijven. Bezien als geheel zijn de Denim & Co-merken derhalve een uitsluitend beschrijvende aanduiding van een kenmerk van kleding, schoeisel of hoofddeksels, zonder enige grafische of semantische wending, laat staan een verrassende wending die ervoor zorgt dat de som der delen in een voldoende verwijderd verband staat van de beschrijvende som der delen. Nu niet is gesteld of gebleken dat de Denim & Co merken door gebruik onderscheidend vermogen hebben verkregen luidt de slotsom dat deze merken nietig worden verklaard.

 

IEPT20190717, Rb Den Haag, Fashion Linq v Primark

 

ECLI:NL:RBDHA:2019:7314