Artikelen waarin voormalig juridisch adviseur Centurion van oplichting wordt beschuldigd onrechtmatig

Print this page 04-02-2020
IEPT20190717, Rb Gelderland, Soliditry v de Persgroep

Uitlating in artikelen De Gelderlander waarin [naam eiser 8] als crimineel wordt neergezet onrechtmatig: hoewel serieuze vraagtekens bij advisering van directie van onderneming die veel mensen voor veel geld heeft opgelicht zijn te zetten zijn er onvoldoende aanknopingspunten dat [naam eiser 8] zelf oplichter is. Uitlating dat [naam eiser 8] druk doende is zijn sporen uit te wissen en dat OM hem als brein achter Sprinkhanenbende beschouwt onrechtmatig: Persgroep heeft uitlating niet hard kunnen maken. Uitlating dat [naam eiser 8] bij veel van de “Sprinkhanenbedrijven” de juridische huisadviseur was onrechtmatig: kwalificatie blijkt onvoldoende uit de feiten, [naam eiser 8] heeft drie van de 17 Sprinkhanenbedrijven geadviseerd en er werd ook van andere adviseurs gebruik gemaakt. Onvoldoende onderbouwd dat sprake is van oplichting door Soliditry, Thuisborg, Vondellaan en [naam eiser 8] of dat Thuisborg de volgende melkkoe en een malafide beleggingsfonds is: hoewel vragen worden opgeroepen over haalbaarheid op lange termijn van verdienmodel en over risico’s investeerders en wijze van belegging, ontbreekt feitelijke grondslag voor kwalificatie oplichting. Voorschot op immateriële schadevergoeding van € 5.000 toegewezen wegens aantasting eer en goede naam.

 

PUBLICATIESCHADE

 

Kort geding. [naam eiser 8] is de bestuurder en enig aandeelhouder van Soliditry B.V., welke vennootschap op haar beurt de bestuurder en enig aandeelhouder is van Thuisborg, Vondellaan, Springrow, De Garantie en Businessplan. Soliditry is ook de bestuurder van De Bewaarder. Springrow is een juridisch adviesbureau. Thuisborg koopt met door beleggers ingelegd geld woningen van ouderen die vervolgens aan deze ouderen worden verhuurd en na afloop van de huur worden verkocht. Vondellaan verhuurt woonruimte aan arbeidsmigranten. Bij arresten van 12 juni 2019 heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden twee voormalige leidinggevenden van Centurion Vastgoed B.V. tot gevangenisstraffen van 6 en 5 jaar veroordeeld wegens onder meer feitelijk leiding geven aan de oplichting door Centurion van een groot aantal beleggers voor een bedrag van in totaal € 26.093.555. Springrow heeft in ieder geval vanaf 2011 werkzaamheden voor Centurion verricht. De Gelderlander heeft artikelen gepubliceerd over de oplichting door Centurion. De betrokken leidinggevenden zijn daarbij als sprinkhanen aangeduid. Rond 22 mei 2019 zijn in De Gelderlander en op websites Gelderlander.nl, Destentor.nl, AD.nl en Topics.nl. vier samenhangende artikelen verschenen met de volgende koppen: “‘Arnhemse jurist brein achter fraudenetwerk’”, “Fraude beleggingen De onzichtbare sprinkhaan die steeds de dans ontspringt”, “‘Ik distantieer mij van de Sprinkhanen’” en “Orde schrikt van juristenbureau dat ‘Sprinkhanen’ helpt: ‘Advocaat is beschermde titel’”. Deze artikelen zijn volgens eisers onrechtmatig. De vorderingen worden grotendeels toegewezen.

 

De voorzieningenrechter oordeelt dat de gewraakte uitlatingen in de artikelen onrechtmatig zijn wegens gebrek aan feitelijke grondslag. Zo wordt overwogen dat hoewel er serieuze vraagtekens zijn te zetten bij de advisering van de directie van de onderneming die veel mensen voor veel geld heeft opgelicht, er onvoldoende aanknopingspunten zijn dat [naam eiser 8] zelf oplichter is. Ook wordt overwogen dat         hoewel er vragen worden opgeroepen over de haalbaarheid op lange termijn van het verdienmodel en over de risico’s van de investeerders en de wijze van belegging, hieruit niet blijkt dat sprake is van oplichting. De voorzieningenrechter wijst een voorschot op materiële schadevergoeding af, maar wijst een immateriële schadevergoeding van € 5.000 toe. Ook wordt een rectificatie toegewezen.

 

IEPT20190717, Rb Gelderland, Soliditry v de Persgroep

 

ECLI:NL:RBGEL:2019:5946