Auteursrechtinbreuk op foto’s uit catalogus en slaafse nabootsing onderscheidingsmiddelen Luxury Bedding Company

Print this page 12-08-2019
IEPT20190717, Rb Rotterdam, Luxury Bedding Company v Luxury Beds

Luxury Bedding Company is fictieve maker (artikel 8 Aw) van foto’s uit catalogus: vermeld als maker, terwijl naam fotograaf ontbreekt, geen reden om te twijfelen aan juistheid verklaring fotograaf dat hij maker is en rechten aan Luxury Bedding Company heeft overgedragen. Inbreuk op auteursrecht Luxury Bedding Company op de foto’s door twee foto’s op website en één op gevel te gebruiken. Slogans “WE MAKE THE WORLD’S BEST MATTRESS”, “‘T BEST BEWAARDE SLAAPKAMERGEHEIM” en “TAILOR MADE COMFORT AND LUXURY” niet auteursrechtelijk beschermd: sprake is van gebruikelijke combinaties van woorden die geen eigen intellectuele schepping zijn. Verwarringsgevaar tussen handelsnamen “Luxury Bedding Company” en “Luxury Beds”: beide ondernemingen richten zich op verkoop van bedden, boxsprings en matrassen aan de consument, door heel Nederland, hoewel handelsnamen in geringe mate afwijken (“Bedding” v “Beds”) sprake van verwarring door associatie met luxe bedden en luxe slapen, verwarringsgevaar vergroot door gebruik van dezelfde foto’s en slogans als Luxury Bedding Company. Door HR te beantwoorden prejudiciële vragen van hof Arnhem-Leeuwarden (IEPT20190614) over bijkomende omstandigheden bij beschrijvende handelsnamen veranderen oordeel Rb niet: in casu sprake van bijkomende omstandigheden. Geen slaafse nabootsing producten Luxury Bedding Company: sprake van producten en modellen die geheel soortgelijk zijn aan die door andere partijen op de markt worden gebracht, dus geen eigen gezicht op de markt. Slaafse nabootsing van onderscheidingsmiddelen gebruikt door Luxury Bedding Company bij presentatie producten en onderneming: verwarringsgevaar door presentatie van letterlijk overgenomen slogans op dezelfde wijze en in hetzelfde lettertype als Luxury Bedding Company, productmodellen hebben veelal gelijke algemeen gebruikelijke benamingen, presentatie aangevuld met gelijksoortige accessoires, verwarring versterkt door gebruik van dezelfde foto’s en gelijkende handels- en domeinnamen die inbreukmakend zijn en verwarring lijkt doelbewust nagestreefd. Schadevergoeding voor gebruik foto’s op website volgens tarievenlijst Stichting FotoAnoniem voor gebruik tot een kwartaal: € 800 (€ 400 per foto). Schadevergoeding voor gevelfoto van 34m2 volgens tarievenlijst Stichting FotoAnoniem van € 1.536: bijzonder tarief voor foto’s groter dan 10m2 ontbreekt, waardoor geen reden is voor toepassing vermenigvuldigingsfactor 3,4, in licht van betwisting dat foto 4 maanden op gevel heeft gestaan onvoldoende onderbouwd dat dit 16 maanden was. Zaak verwezen naar schadestaat inzake onrechtmatige daad.

 

AUTEURSRECHTHANDELSNAAMRECHT - SLAAFSE NABOOTSINGSCHADE

 

Luxury Bedding verkoopt via retailers bedden, boxsprings en matrassen onder het merk [merknaam]. Luxury Beds c.s. exploiteert twee winkels, één in Amsterdam en één in Rotterdam, waar zij bedden, boxsprings en matrassen aan consumenten verkoopt. Luxury Bedding Company stelt dat Luxury Beds c.s. inbreuk heeft gemaakt op haar auteursrecht op drie foto’s uit een catalogus en op een aantal slogans, dat sprake is van inbreuk op haar handelsnaamrecht en dat sprake is van slaafse nabootsing.

 

Ten aanzien van de foto’s uit de catalogus wordt geoordeeld dat Luxury Bedding Company de fictieve maker is en dat Luxury Beds c.s. inbreuk op de foto’s heeft gemaakt door twee foto’s op haar website te gebruiken en één op haar gevel. Op grond van de tarievenlijst Stichting FotoAnoniem moet Luxury Beds c.s. een schadevergoeding betalen van € 2.336 (2x € 400 voor de inbreuk op de website en € 1.536 voor de inbreuk op de gevel). De rechtbank oordeelt dat geen sprake is van auteursrechtinbreuk op de slogans “WE MAKE THE WORLD’S BEST MATTRESS”, “‘T BEST BEWAARDE SLAAPKAMERGEHEIM” en “TAILOR MADE COMFORT AND LUXURY”, aangezien die niet auteursrechtelijk beschermd zijn. Er is namelijk sprake van gebruikelijke combinaties van woorden die geen eigen intellectuele schepping zijn.

 

De rechtbank oordeelt voorts dat sprake is van inbreuk op het handelsnaamrecht van Luxury Bedding, omdat sprake is van verwarringsgevaar (artikel 5 Hnw). Beide ondernemingen richten zich op de verkoop van bedden, boxsprings en matrassen door heel Nederland. Hierbij wordt aangetekend dat alhoewel Luxury Bedding Company voor de verkoop gebruik maakt van retailers, zij zich via deze tussenschakels – evenals Luxury Beds c.s. – op de consument richt. Hoewel sprake is van geringe afwijking van de handelsnamen is sprake van verwarringsgevaar door de associatie met luxe bedden en luxe slapen. Dit verwarringsgevaar wordt vergroot omdat Luxury Beds c.s. dezelfde foto’s en slogans als Luxury Bedding Company gebruikt. Ten slotte wordt ten aanzien van de handelsnaaminbreuk nog overwogen dat de door de Hoge Raad te beantwoorden prejudiciële vragen van het hof Arnhem-Leeuwarden (IEPT20190614) over bijkomende omstandigheden bij beschrijvende handelsnamen het oordeel van de rechtbank niet zullen veranderen, omdat er in het onderhavige geval sprake is van bijkomende omstandigheden.

 

Dan komt de rechtbank toe aan de gestelde slaafse nabootsing van producten van Luxury Bedding Company. Daarvan is volgens de rechtbank geen sprake, omdat de producten en modellen geheel soortgelijk zijn aan die door andere partijen op de markt worden gebracht. Er is daarom geen sprake van een eigen gezicht op de markt. Er is echter wel sprake van slaafse nabootsing van onderscheidingsmiddelen gebruikt door Luxury Bedding Company bij presentatie producten en onderneming. Er is sprake van verwarringsgevaar doordat de presentatie van de letterlijk overgenomen slogans op dezelfde wijze en in hetzelfde lettertype als Luxury Bedding Company plaatsvindt, de productmodellen veelal gelijke algemeen gebruikelijke benamingen hebben en de presentatie is aangevuld met gelijksoortige accessoires. De verwarring wordt versterkt door het gebruik van dezelfde foto’s en gelijkende handels- en domeinnamen die inbreukmakend zijn. Daarnaast wordt overwogen dat de verwarring doelbewust lijkt te zijn nagestreefd, gelet op dat Luxury Beds c.s. niet heeft betwist dat in een eerdere fase een verzoek tot Luxury Bedding Company is gericht om het door deze gebruikte shop-in-shop concept aan te kopen en na een afwijzende reactie van Luxury Bedding Company is gereageerd met “dan kan ik het wel namaken” of woorden van gelijke strekking. Met betrekking tot de onrechtmatige daad wordt de zaak verwezen naar de schadestaat.

 

IEPT20190717, Rb Rotterdam, Luxury Bedding Company v Luxury Beds

 

ECLI:NL:RBROT:2019:584