Red Bull-merken bestaande uit de combinatie van de kleuren blauw en zilver als zodanig terecht nietig verklaard

Print this page 31-07-2019
IEPT20190729, HvJEU, Red Bull v EUIPO

Red Bull-merken bestaande uit de combinatie van de kleuren blauw en zilver als zodanig terecht nietig verklaard: Gerecht heeft de uit het Heidelberger Bauchemie-arrest (IEPT20040624) voortvloeiende beginselen juist toegepast door te oordelen dat geen sprake was van een systematische schikking die de betrokken kleuren op een van tevoren bepaalde en duurzame wijze met elkaar in verbinding bracht.

 

MERKENRECHT

 

Red Bull heeft geprobeerd de weergegeven combinatie van twee kleuren als zodanig in te schrijven als merk voor energiedranken. Het EUIPO heeft twee in 2003 en 2010 door Red Bull gedeponeerde merken ingeschreven, met als redenatie dat deze door gebruik onderscheidend vermogen hadden verkregen. Optimum Mark heeft vervolgens in 2011 en 2013 een vordering tot nietigverklaring van beide merken ingesteld.

 

De nietigheidsafdeling van het EUIPO heeft beide merken nietig verklaard. De eerste kamer van beroep heeft het hiertegen ingestelde beroep verworpen door te oordelen dat de merken niet voldoen aan de vereisten van nauwkeurigheid en duurzaamheid. Bij het bestreden arrest heeft het Gerecht de beroepen van Red Bull in hun geheel verworpen.

 

Ook de onderhavige hogere voorziening kan Red Bull niet baten. Het Hof oordeelt dat het arrest Heidelberger Bauchemie (IEPT20040624) juist is toegepast door het Gerecht met het oordeel dat geen sprake was van een systematische schikking die de betrokken kleuren op een van tevoren bepaalde en duurzame wijze met elkaar in verbinding bracht. Het Gerecht mocht oordelen dat de inschrijving van een merk dat tal van weergaven toelaat die niet van tevoren zijn bepaald en evenmin duurzaam zijn, onverenigbaar is met artikel 4 van de Gemeenschapsmerkenverordeing en met het genoemde Heidelberger Bauchemie-arrest.   

 

Het vereiste dat een merk bestaande in een kleurencombinatie een systematische schikking vertoont die de kleuren op een van tevoren bepaalde en duurzame wijze met elkaar in verbinding brengt, leidt er volgens het Hof anders dan Red Bull stelt,  niet toe dat dit soort merken worden omgevormd tot een beeldmerk, nu dit vereiste niet betekent dat de kleuren door contouren worden afgebakend.

 

IEPT20190729, HvJEU, Red Bull v EUIPO

 

C-124/18 P - ECLI:EU:C:2019:641