Nationale Opera hoeft recensent geen vrijkaarten aan te bieden of toegang te geven tot de nazit

Print this page 29-08-2019
IEPT20190827, Hof Amsterdam, Nationale Opera
(Met dank aan Jaap Versteeg, Versteeg Wigman Sprey advocaten)

Nationale Opera hoeft recensent geen persvrijkaarten aan te bieden en eveneens geen toegang te geven tot de nazit: dat eiser voortaan ticket moet kopen vormt geen belemmering van het recht op vrije nieuwsgaring uit artikel 10 EVRM, voldoende aannemelijk dat nazit vanuit journalistiek oogpunt van beperkte betekenis is, voldoende alternatieven om bij nazit nagestreefde informatie te vergaren.

 

PUBLICATIE

 

Eiser schrijft (onbetaald) recensies van operavoorstellingen. Voor de Opera Gazet, een blog voor liefhebbers van - onder meer - opera, heeft hij sinds 2015 verschillende voorstellingen van de Nationale Opera gerecenseerd. Tot begin 2018 heeft de Nationale Opera aan eiser - desgevraagd -vrijkaarten verstrekt voor premièrevoorstellingen van verschillende nieuwe producties en hem tevens uitgenodigd voor de (pers)ontvangst of “voorzit” voorafgaand aan en de “nazit” in de vorm van een borrel na afloop van deze voorstellingen. In zijn recensies over deze voorstellingen is eiser veelal enthousiast geweest over de muzikale prestaties maar kritisch over de regie. Na een kritisch stuk over het nieuwe seizoen van de Nationale Opera heeft eiser geen vrijkaarten meer gekregen en wordt hij niet meer uitgenodigd voor de nazit. Hierop startte eiser de onderhavige procedure, waarin hij stelt dat sprake is van schending van het recht op vrije nieuwsgaring uit artikel 10 EVRM. Zie eerder (IEPT20180615).

 

Het Hof oordeelt dat het recht op vrije nieuwsgaring als bedoeld in artikel 10 EVRM voor eiser niet het recht voortvloeit om kosteloos iedere door hem gekozen premièrevoorstelling van de Nationale Opera te blijven bezoeken. Dat eiser voortaan de voor publiek gebruikelijke toegangsprijs moet betalen, vormt als zodanig geen belemmering van zijn recht op vrije nieuwsgaring. Door van eiser te verlangen dat hij zich tegen betaling van een toegangskaart voorziet voor een premièrevoorstelling die hij wil recenseren, onthoudt de Nationale Opera eiser immers geen informatie. De Nationale Opera heeft verder onweersproken aangevoerd dat de nazit een ontspannen en feestelijke bijeenkomst is, vooral bestemd om de artiesten en donateurs te bedanken. Het hof acht door de Nationale Opera voldoende aannemelijk gemaakt dat de nazit vanuit journalistiek oogpunt van beperkte betekenis is. Bovendien zijn er voldoende alternatieven om de door eiser bij de nazit nagestreefde informatie te vergaren, zo oordeelt het Hof.

 

IEPT20190827, Hof Amsterdam, Nationale Opera

 

ECLI:NL:GHAMS:2019:3129