Inbreuk op woordmerk [merk] van Inversiones door Arubaanse fitnessonderneming [naam VBA]

Print this page 23-12-2019
IEPT20191009, Gerecht Aruba, Inversiones

Inbreuk woordmerk [merk] van Inversiones door Arubaanse fitnessonderneming [naam VBA]: geen handelsnaam, zoals [naam VBA] stelt, maar door Inversiones geregistreerd woordmerk; Inversiones geacht eerste gebruiker woordmerk in Aruba te zijn; algemeen bekend merk in ieder geval in Aruba; verwarringsgevaar door gebruik overeenstemmend / gelijk teken voor dezelfde soort waren en diensten door gedaagde en schade Inversiones in Aruba mogelijk.

MERKENRECHT

Inversiones heeft op 2 augustus 2017 de registratie van het woordmerk [merk] in Aruba verkregen. In tal van landen in Zuid-Amerika, Midden-Amerika en het Caribisch gebied heeft Inversiones soortgelijke registraties verkregen, waaronder in een tot het Unieverdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom toegetreden staat, te weten Venezuela. In de onderhavige procedure stelt Inversiones dat de Arubaanse fitnessonderneming [naam VBA] inbreuk maakt op het woordmerk [merk].

Het Gerecht oordeelt dat [naam VBA] inbreuk maakt op het woordmerk [merk] van Inversiones. Het Gerecht overweegt allereerst dat geen sprake is van een handelsnaam, maar van een door Inversiones geregistreerd woordmerk. Verder wordt Inversiones geacht de eerste gebruiker van het woordmerk in Aruba te zijn, aangezien Inversiones het woordmerk al op 29 maart 2017 in Venezuela heeft gedeponeerd. Daarnaast neemt het Gerecht aan dat het woordmerk in ieder geval in Aruba een algemeen bekend merk is en dat verwarringsgevaar optreedt door het gebruik van het teken door gedaagde. Tot slot worden de vordering (onder b.) tot staken van het aanhaken bij de bekendheid van het merk en de vordering (onder c.) tot vernietiging van de inbreuk makende goederen afgewezen. De toegewezen vordering (onder a.) tot staken van het gebruik van het woordmerk [merk] dekt de lading van de vordering onder b. namelijk afdoende. Het Gerecht overweegt dat de vordering onder c. te vaag en onbepaald is.

IEPT20191009, Gerecht Aruba, Inversiones

ECLI:NL:OGEAA:2019:666