KWD-logo voor vrijetijdskleding maakt inbreuk op woordmerk KWD voor sportkleding

Print this page 05-02-2020
IEPT20191029, Rb Gelderland, KWD Sport v Footasylum

KWD-logo (“Kings Will Dream”) van Footasylum maakt geen inbreuk ex artikel 2.20 lid 2 sub a BVIE op woordmerk KWD: vrijetijdskleding en sportkleding geen gelijke waren. Wel sprake van inbreuk ex artikel 2.20 lid 2 sub b BVIE: waren wel soortgelijk, woordmerk KWD en teken KWD in blokletters identiek, woordmerk KWD en KWD-logo met kroontje en gestileerde letters verschillen visueel weinig van elkaar, logo en woordmerk stemmen ook auditief overeen nu beide in de Benelux niet op Engelse wijze worden uitgesproken, hierdoor ontstaat verwarringsgevaar.

 

MERKENRECHT

 

Het Engelse Footasylum maakt met het afgebeelde KWD-logo (“Kings Will Dream”) inbreuk op het woordmerk KWD van KWD Sport, zo oordeelt de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland. Van inbreuk ex artikel 2.20 lid 2 sub a BVIE is weliswaar geen sprake nu vrijetijdskleding en sportkleding niet worden gezien als gelijke waren, maar het beroep op inbreuk ex artikel 2.20 lid 2 sub b wordt wel gehonoreerd.

 

De waren zijn volgens de voorzieningenrechter namelijk wel soortgelijk. Het woordmerk KWD en het teken KWD in blokletters zijn volgens de voorzieningenrechter identiek, terwijl het woordmerk KWD en KWD-logo met kroontje en gestileerde letters visueel weinig van elkaar verschillen. Het logo en woordmerk stemmen volgens de voorzieningenrechter ook auditief overeen nu beide in de Benelux niet op Engelse wijze worden uitgesproken. Gelet op dit alles kan bij het in aanmerking komende publiek verwarring tussen beide ondernemingen ontstaan, althans de indruk worden gewekt dat enig verband tussen hen bestaat.

 

IEPT20191029, Rb Gelderland, KWD Sport v Footasylum

 

ECLI:NL:RBGEL:2019:5300