Merkinbreuk, misleidende reclame en onrechtmatig handelen door ten onrechte claimen van lidmaatschap Algemene Schoorsteenvegers Patroonbond

Print this page 11-11-2019
IEPT20191029, Rb Oost-Brabant, ASPB v BIBI

Gedaagden zijn geen lid van de Algemene Schoorsteenvegers Patroonbond: lidmaatschap komen te vervallen bij ontbinding Denito B.V., dat gedaagden gebruik handelsnaam Denito hebben voortgezet betekent niet dat zij daarmee ook de rechten konden uitoefenen waarover Denito B.V. beschikte. Door op hun website ten onrechte lidmaatschap te claimen maken gedaagden zich schuldig aan merkinbreuk, misleidende reclame en onrechtmatig handelen.

 

MERKENRECHT - MISLEIDENDE RECLAME - ONRECHTMATIG HANDELEN

 

Eiser ASPB is een brancheorganisatie van schoorsteenvegers in Nederland. Gedaagden handelen onder de naam Denito Schoorsteentechniek en Denito Schoorsteen. De ASPB stelt dat gedaagden in het kader van hun handelsactiviteiten en reclame-uitingen - in het bijzonder op de door hen gebruikte website - ten onrechte lidmaatschap van de ASPB claimen. Met deze handelwijze is volgens de ASPB sprake van merkinbreuk, misleidende reclame en onrechtmatig handelen.

 

De voorzieningenrechter overweegt dat het lidmaatschap inderdaad ten onrechte wordt geclaimd. Het lidmaatschap van Denito B.V. is komen te vervallen bij de ontbinding van die rechtspersoon. Dat gedaagden het gebruik van de handelsnaam Denito hebben voortgezet betekent niet dat zij daarmee ook de rechten konden uitoefenen waarover Denito B.V. beschikte.

 

Nu vast staat dat de ASPB haar merk heeft ingeschreven als beeldmerk en dit beeldmerk zonder toestemming van de ASPB is weergegeven op de website waarvan gedaagden gebruik maken en waarmee zij zich naar de buitenwereld presenteren, is sprake van inbreuk. Door op meerdere pagina’s op de website aan te geven dat gedaagden lid zijn van de ASPB terwijl dit niet het geval is, is eveneens sprake van misleidende reclame in de zin van artikel 6:194 lid 1 sub i BW en onrechtmatig handelen, zo concludeert de voorzieningenrechter.

 

IEPT20191029, Rb Oost-Brabant, ASPB v BIBI

 

ECLI:NL:RBOBR:2019:6262