ABC voor Truvada terecht niet verleend

Print this page 11-11-2019
IEPT20191030, Rb Den Haag, Gilead v Octrooicentrum Nederland

Terecht geen ABC verleend voor Truvada: niet voldaan aan tweede eis Gilead-arrest dat stof emtricitabine (onderdeel van Truvada-product) in het licht van alle door het octrooi bekend gemaakte gegevens specifiek kan worden geïdentificeerd

 

OCTROOIRECHTABC

 

Gilead brengt een geneesmiddel onder de naam Truvada op de markt dat bestaat uit een combinatie van de werkzame stoffen tenofovir disoproxil en emtricitabine dat in combinatie met andere antiretrovirale middelen geïndiceerd is voor de behandeling van met HIV-1 geïnfecteerde personen. Gilead was houdster van Europees octrooi EP 894 voor “Nucleotide Analogs”. Gilead heeft een aanvraag voor een ABC ingediend, welke aanvraag in het bestreden besluit door Octrooicentrum Nederland is afgewezen. De stof tenofovir disoproxil zou door het basisoctrooi worden beschermd, maar de stof emtricitabine niet en de vakman die op de prioriteitsdatum het octrooi zou hebben gelezen zou niet inzien dat conclusie 27 op de combinatie van beide stoffen betrekking heeft.

 

De rechtbank verklaart het beroep ongegrond. De rechtbank overweegt dat inzake de onderhavige materie het HvJEU het Gilead-arrest heeft gewezen, waarin eisen worden gesteld met betrekking tot het verlenen van een ABC. Aangezien niet voldaan is aan de tweede eis van het Gilead-arrest dat de stof emtricitabine in het licht van alle door het octrooi bekend gemaakte gegevens specifiek kan worden geïdentificeerd  is het ABC terecht niet verleend.

 

IEPT20191030, Rb Den Haag, Gilead v Octrooicentrum Nederland

 

ECLI:NL:RBDHA:2019:11418