Uitingen over KNPV niet onrechtmatig

Print this page 11-11-2019
IEPT20191101, Rb Gelderland, KNPV

Gedaagde stemt in met merkenrechtelijke vorderingen. Negatieve uitingen gedaagde over KNPV niet onrechtmatig: beschuldigingen tot op zekere hoogte gesubstantieerd, juistheid uitlatingen niet in KG vast te stellen, toonzetting en taalgebruik niet onrechtmatig. 1019h Rv proceskosten van € 3.000 i.p.v. € 6.000 voor eenvoudig kort geding toegewezen: gelet op dat gedaagde KNPV-merk wilde prijsgeven had kort geding wellicht voorkomen kunnen worden.

 

MERKENRECHT - PUBLICATIE - PROCESKOSTEN

 

Kort geding. Gedaagde maakt zich zorgen over de gekozen richting van het huidige hoofdbestuur van de Koninklijke Nederlandse Politiebond Vereniging (KNPV). Zij heeft dan ook het bestuur verzocht om af te treden, maar dat is niet gebeurd. KNPV is houdster van een Beneluxmerk KNPV. Gedaagde heeft vervolgens een Uniemerk KNPV aangevraagd, waartegen KNPV oppositie heeft ingesteld. Gedaagde heeft ook een bericht op Facebook geplaatst waarin zij haar onvrede over het hoofdbestuur uit. Gedaagde heeft de sommaties van KNPV om het gebruik van het KNPV-teken te staken naast zich neergelegd. KNPV vordert nu onder meer een inbreukverbod.

 

Tijdens de mondelinge behandeling heeft gedaagde ingestemd om met onmiddellijke ingang het gebruik van het KNPV-teken in de gehele Benelux te staken en gestaakt te houden. Ook heeft zij ermee ingesteld om het doen van uitlatingen ten aanzien van het zijn van rechthebbende van het KNPV-teken te staken en gestaakt te houden. De eerste twee vorderingen worden daarmee toegewezen. De overige uitingen van gedaagde worden echter niet als onrechtmatig bestempeld, aangezien zij tot op zekere hoogte gesubstantieerd zijn en de juistheid van de uitlatingen niet in een kort geding is vast te stellen. De toonzetting en het taalgebruik zijn niet onrechtmatig.

 

Voor de proceskostenveroordeling wordt aangesloten bij de indicatietarieven voor een eenvoudige zaak, maar wordt slechts 50% hiervan toegewezen, omdat gedaagde het KNPV-merk wilde prijsgeven, maar het niet eens was met de boetes en proceskosten die KNPV van haar eiste in de sommatiebrieven. Het kort geding had wellicht voorkomen kunnen worden.  

 

IEPT20191101, Rb Gelderland, KNPV

 

ECLI:NL:RBGEL:2019:4905