Vorderingen in geschil omtrent maaltijdpotten Abel’s Deli over en weer afgewezen

Print this page 26-11-2019
IEPT20191101, Rb Midden-Nederland, Antropia

Gedaagde sub 2 maakt geen inbreuk op merk ABEL’S DELI door het weer te geven op zijn portfoliosite: melding van in het verleden ontwikkelde projecten geen gebruik als merk. Op auteursrecht gestoelde vorderingen over en weer afgewezen: logo’s bestaande uit de woorden Abel’s Kitchen en Abel’s Deli tussen twee horizontale lijnen, uitgevoerd in een al bestaand lettertype en ontleend aan een al bestaand logo niet auteursrechtelijk beschermd, ook vormgeving maaltijdpotten komt niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking.

 

MERKENRECHT - AUTEURSRECHT

 

Kort geding. Kort samengevat stellen beide partijen dat zij intellectuele eigendomsrechten hebben op het Abel’s Deli logo en de Abel’s Deli-maaltijdpot en dat de andere partij daar inbreuk op maakt. De voorzieningenrechter wijst de vorderingen over een weer af.

 

Zo maakt Gedaagde sub 2 geen inbreuk op het merk ABEL’S DELI door het weer te geven op zijn portfoliosite, aangezien het weergeven van in het verleden ontwikkelde projecten niet valt onder gebruik als merk.

 

De op auteursrecht gestoelde vorderingen worden over en weer afgewezen omdat de voorzieningenrechter tot het oordeel komt dat geen auteursrecht rust op de potten en logo’s. Wat betreft de logo’s - bestaande uit de woorden Abel’s Kitchen en Abel’s Deli tussen twee horizontale lijnen, uitgevoerd in een al bestaand lettertype en ontleend aan een al bestaand logo - is volgens de voorzieningenrechter onvoldoende onderbouwd dat hier deze creatieve en oorspronkelijke keuzes aan ten grondslag liggen. Om dezelfde reden kan ook niet worden aangenomen dat de vormgeving van de maaltijdpotten voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt.

 

IEPT20191101, Rb Midden-Nederland, Antropia

 

ECLI:NL:RBMNE:2019:5134