Bekrachtigd dat brief distributeur aan klanten voormalig opdrachtgever geen misleidende reclame, oneerlijke handelspraktijk of oneerlijke concurrentie is

Print this page 11-11-2019
IEPT20191105, Hof Arnhem-Leeuwarden, Insulet v Ypsomed
(Met dank aan Jeroen Boelens, NautaDutilh)

Onvoldoende aangevoerd dat groep Omnipod-gebruikers die via Ypsomed een Omnipod hebben betrokken als het “duurzaam opgebouwd bedrijfsdebiet” van Insulet kan worden beschouwd, waaraan Ypsomed afbreuk doet door deze gebruikers te benaderen inzake aflopen garantietermijn Omnipod met aanbod van door Ypsomed geproduceerde Ypsopump. Indien veronderstellenderwijs wordt aangenomen dat klanten en klantgegevens aan Ypsomed toekomen is benaderen klanten niet onrechtmatig of anderszins ongeoorloofd, ook niet indien zij informatie omtrent verlopen garantietermijnen heeft omdat zij (sub)distributeur van de Omnipod is geweest: ook tijdens looptijd distributieovereenkomst was het taak Ypsomed om gebruikers op verlopen garantie te wijzen. Geen misleidende reclame/oneerlijke handelspraktijken: eventuele onjuistheden zijn van zodanig ondergeschikt belang dat niet aannemelijk is dat deze tot misleiding gemiddelde consument hebben kunnen leiden.  


ONEERLIJKE HANDELSPRAKTIJKEN - ONEERLIJKE CONCURRENTIE

 

Hoger beroep tegen het vonnis van 21 november 2018 (IEPT20181121), waarin werd geoordeeld dat de brief van distributeur Ypsomed aan klanten van voormalig opdrachtgever Insulet, waarin zij aangaf dat de garantietermijn van het insulinepompsysteem, de Onipod zou gaan verlopen, geen misleidende reclame was, geen oneerlijke handelspraktijk en geen oneerlijke concurrentie. Het vonnis wordt bekrachtigd.

 

Het hof oordeelt dat onvoldoende is aangevoerd dat de groep Omnipod-gebruikers die via Ypsomed een Omnipod hebben betrokken als het “duurzaam opgebouwd bedrijfsdebiet” van Insulet kan worden beschouwd, waaraan Ypsomed afbreuk doet door deze gebruikers te benaderen inzake aflopen garantietermijn Omnipod met een aanbod van de door Ypsomed geproduceerde Ypsopump. Dat de klanten aan Insolet toebehoren is niet voldoende aannemelijk op grond van de door Insulet aangehaalde bepalingen uit de distributieovereenkomst. Het hof overweegt dat mogelijk het tegendeel zou volgen uit de door Ypsomed aangehaalde bepalingen. Indien veronderstellenderwijs wordt aangenomen dat klanten en klantgegevens aan Ypsomed toekomen is het benaderen van klanten niet onrechtmatig of anderszins ongeoorloofd, ook niet indien zij de informatie omtrent het verlopen van de garantietermijnen heeft omdat zij (sub)distributeur van de Omnipod is geweest, omdat ook tijdens de looptijd van de distributieovereenkomst het de taak van Ypsomed was om gebruikers op het verlopen van de garantie te wijzen.

 

Het hof oordeelt voorts dat geen sprake is van misleidende reclame of oneerlijke handelspraktijken. Eventuele onjuistheden in de brief aan en het telefonisch contact met de Omnipod-gebruikers zijn van zodanig ondergeschikt belang dat niet aannemelijk is dat deze tot misleiding van de gemiddelde consument hebben kunnen leiden.

 

IEPT20191105, Hof Arnhem-Leeuwarden, Insulet v Ypsomed

 

ECLI:NL:GHARL:2019:9499