Procedure aangehouden tot gerecht Brussel zich heeft uitgelaten over bevoegdheid o.g.v. forumkeuzebeding uit al dan niet overeengekomen algemene voorwaarden

Print this page 08-11-2019
IEPT20191106, Rb Amsterdam, Dataprovider v Kapitol
(Met dank aan Tjeerd Overdijk en Merel Rondhuis, Vondst Advocaten)

Procedure aangehouden tot gerecht Brussel zich in later aanhangig gemaakte procedure heeft uitgelaten over bevoegdheid op grond van forumkeuzebeding in algemene voorwaarden Kapitol: litispendentieregel - procedures zien immers beide op vraag of de algemene voorwaarden zijn overeengekomen bij scrapen website - leidt er in beginsel toe dat de eerst aangezochte rechter eerst over haar bevoegdheid beslist, nu procedure in Brussel aanhangig is gemaakt op grond van forumkeuzebeding is uitzondering op litispendentieregel uit artikel 31 lid 2 Brussel I-bis van toepassing.

 

IPR

 

Dataprovider verzamelt online beschikbare informatie over bedrijven door middel van een bot. Kapitol maakt op haar website contactgegevens van ondernemingen en personen beschikbaar. In de algemene voorwaarden van Kapitol is opgenomen dat een zakelijk gebruiker van haar website vanaf de 101ste opvraag een bedrag in rekening wordt gebracht. Verder is in de algemene voorwaarden een forumkeuze opgenomen voor de rechtbanken te Brussel. Op grond van deze voorwaarden stelt Kapitol dat Dataprovider 23.040.365 verzoeken naar gegevens heeft uitgevoerd zodat zij ruim 2 miljoen euro verschuldigd is. Zij heeft Dataprovider op 28 december 2018 gedagvaard om te verschijnen voor de ondernemingsrechtbank te Brussel.

 

10 dagen eerder heeft Dataprovider de onderhavige procedure ingesteld waarin zij in de hoofdzaak onder meer een wapperverbod vordert, en een verklaring voor recht dat de algemene voorwaarden niet rechtsgeldig zijn overeengekomen. In het onderhavige incident stelt Kapitol dat de rechtbank Amsterdam onbevoegd is gelet op het forumkeuzebeding.

 

De rechtbank oordeelt dat de procedure zal worden aangehouden tot de rechter in Brussel zich in de later aanhangig gemaakte procedure heeft uitgelaten over zijn bevoegdheid. Weliswaar leidt de litispendentieregel - die van toepassing is nu de procedures beide zien op de vraag of de algemene voorwaarden zijn overeengekomen - er in beginsel toe dat de eerst aangezochte rechter eerst over haar bevoegdheid beslist. Nu de procedure in Brussel aanhangig is gemaakt op grond van het forumkeuzebeding is de uitzondering op litispendentieregel uit artikel 31 lid 2 Brussel I-bis echter van toepassing, zo oordeelt de rechtbank.

 

De stelling van Dataprovider dat ook in dit incident dient te worden beoordeeld of tussen partijen een geldige forumkeuze is gemaakt, zou de kans op onverenigbare beslissingen vergroten en komt niet overeen met de bedoeling van de Uniewetgever om prioriteit te geven aan het belang van forumkeuzes in situaties als deze waarin vorderingen tussen dezelfde partijen over hetzelfde onderwerp en berustend op dezelfde oorzaak, aan gerechten in verschillende lidstaten worden voorgelegd. De Uniewetgever heeft bepaald dat eerst het gerecht van de forumkeuze beslist over de aanvaarding van het forumkeuzebeding en over zijn bevoegdheid op grond daarvan. Dit is in dit geval het gerecht te Brussel, zodat deze rechtbank zich niet mag uitlaten over het wel of niet aanvaarden door Dataprovider en de rechtsgeldigheid van het forumkeuzebeding in de algemene voorwaarden van Kapitol, zo concludeert de rechtbank.

 

IEPT20191106, Rb Amsterdam, Dataprovider v Kapitol

 

(kopie vonnis)