Verwarringsgevaar tussen merk ALLIANCE en teken ALLIANCE voor o.a. eieren en vlees

17-12-2019 Print this page
IEPT20191112, BenGH, Alliance v SinoVita
(Met dank aan Karen Ongena, IP PORTA)

Geringe soortgelijkheid tussen (1) eieren en vlees, evenzo (2) melkproducten, kaas, etc. en vlees: hebben dezelfde aard (voedingswaren), dezelfde herkomst (dieren), zijn bestemd voor menselijke consumptie, richten zich tot dezelfde consumenten en kunnen zelfde producenten hebben. Geen soortgelijkheid tussen (a) waren eetbare vetten en oliën en (b) vlees: hebben niet noodzakelijkerwijs dezelfde herkomst, die bij eetbare vetten en oliën plantaardig kan zijn, worden doorgaans niet via dezelfde afzetkanalen aangeboden en hebben niet dezelfde producenten. Verwarringsgevaar tussen ALLIANCE en ALLIANCE voor de soortgelijke waren: relevante publiek kan geloven dat waren van dezelfde onderneming of economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn

 

MERKENRECHT

 

Alliance heeft oppositie ingesteld tegen het door SinoVita gedeponeerde Benelux-woordmerk “Alliance” op grond van haar oudere merk “Alliance”. Het BBIE heeft geoordeeld dat de betrokken waren niet soortgelijk zijn, zodat geen sprake is van verwarringsgevaar, ondanks dat merk en teken gelijk zijn. De beslissing wordt gedeeltelijk vernietigd.

 

Het Benelux-Gerechtshof oordeelt dat er geringe soortgelijkheid is tussen de waren eieren en vlees en o.a. melk, melkproducten, kaas en kaasproducten en vlees, maar niet tussen eetbare vetten en oliën en vlees. Er wordt vervolgens geoordeeld dat sprake is van verwarringsgevaar tussen merk en teken voor zover sprake is van soortgelijkheid van de waren. Het relevante publiek kan geloven dat de waren van dezelfde onderneming of economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn. De beslissing van het BBIE wordt gedeeltelijk vernietigd.

 

IEPT20191112, BenGH, Alliance v SinoVita

 

C 18/5

 

Deze uitspraak wordt besproken in de volgende webinar:

IE-Update 4e kwartaal 2019