€ 22.097 in plaats van € 475.288 voor inbreuk op NX software

Print this page 02-12-2019
IEPT20191112, Hof Arnhem-Leeuwarden, Siemens v Almteq
(Met dank aan Maarten Russchen, Russchen Advocatuur)

Onrechtmatige daden [W] c.s. kunnen worden toegerekend aan 3D 4Every1: NX-programmatuur gebruikt voor bedrijfsvoering 3D 4Every1. Siemens niet geslaagd in bewijsopdracht dat naast basismodule nog drie modules zijn gedownload en geïnstalleerd op de laptop van [W] sr.: hof met overgelegde printscreen van aanwezige mappen op laptop [W] sr. onvoldoende overtuigd dat modules ook daadwerkelijk zijn geïnstalleerd. Hof schat omvang licentievergoeding die in mei 2013 gebruikelijk was op 75% van de adviesprijs (€ 20.088 incl. btw): gangbaar dat op de markt korting op adviesprijs wordt gehanteerd. Opslag op licentievergoeding van 10% houdt stand (totale toegewezen bedrag is € 22.097 incl. btw): Siemens heeft onvoldoende onderbouwd dat opslag hoger moet zijn, [W] sr. heeft vóór uitbrengen dagvaarding € 20.000 aangeboden om geschil te beëindigen, terwijl thans ongeveer bedrag wordt toegewezen dat door dat [W] sr. vóór de procedure heeft aangeboden, beslaglegging onrechtmatig. Onrechtmatige daad Siemens jegens [W] sr. en misbruik executiebevoegdheid door vonnis IEPT20140625 te executeren, verwijzing naar schadestaat: geen aanleiding om over te gaan tot deze zeer belastende executiemaatregel, omdat hij daarvóór een bedrag had aangeboden dat nagenoeg overeenkomt met bedrag dat nu aan Siemens wordt toegewezen.

 

AUTEURSRECHT – ONRECHTMATIGE DAAD - SCHADE

 

Hoger beroep tegen het vonnis van 25 juni 2014 (IEPT20140625), waarin werd geoordeeld dat slechts [W] sr. inbreuk maakte op de Siemens NX Software en hij werd veroordeeld tot een schadevergoeding van 2x de verkoopprijs van de licentie (wegens het installeren van de software op twee computers) + een opslag van 10%, waardoor de schadevergoeding neerkwam op € 475.288. Bij arrest van 24 april 2018 (IEPT20180424) werd door het hof Arnhem-Leeuwarden onder meer geoordeeld dat ook [W] jr. aansprakelijk is voor de inbreuk. Verder oordeelde het hof dat de forfaitaire vergoeding voor de inbreuk op de NX software moet worden vastgesteld op basis van de modules die daadwerkelijk door [W] jr. zijn geïnstalleerd. Ook werd een aantal bewijsopdrachten gegeven.

 

Het hof oordeelt nu dat de onrechtmatige daden van [W] c.s. aan 3D 4Every1 kunnen worden toegerekend, aangezien de NX-programmatuur gebruikt is voor de bedrijfsvoering van 3D 4Every1. Siemens is volgens het hof niet geslaagd in de bewijsopdracht dat naast de basismodule nog drie modules zijn gedownload en geïnstalleerd op de laptop van [W] sr. Het hof schat de omvang van de te betalen licentievergoeding die in mei 2013 gebruikelijk was in op 75% van de adviesprijs van de basismodule. Dat betreft € 18.600 voor de basismodule en € 3.535 voor het onderhoudscontract (per jaar, ex btw). Dit leidt tot een bedrag van € 20.088 inclusief btw. De opslag op de licentievergoeding wordt vastgesteld op 10%, zoals de rechtbank ook had toegewezen. Siemens heeft onvoldoende onderbouwd dat de opslag hoger moet zijn, aangezien zij ervoor heeft gekozen slechts aan de hand van globale cijfers te berekenen wat volgens haar de opslag zou moeten zijn.

 

Het hof oordeelt voorts dat Siemens onrechtmatig heeft gehandeld jegens [W] sr. en misbruik van executiebevoegdheid heeft gemaakt door het vonnis te executeren. Er was geen aanleiding om over te gaan tot deze zeer belastende executiemaatregel, omdat [W] sr. daarvóór een bedrag had aangeboden dat nagenoeg overeenkomt met het bedrag dat nu aan Siemens wordt toegewezen. De gevorderde verklaring voor recht en verwijzing naar de schadestaat worden toegewezen.

 

IEPT20191112, Hof Arnhem-Leeuwarden, Siemens v Almteq

 

(kopie originele arrest)