Inbreuk op databank Company.info

Print this page 13-03-2020
IEPT20191212, Rb Amsterdam, Company.info v PSV
(Met dank aan Michiel Coops, ABC Legal)

Toerekenbare wanprestie PSV door logingegevens online database Company.Info in strijd met overeenkomst met Company.Info aan Hypercube te verstrekken. Databank Company.info is sui generis databank: Company.info heeft medewerkers in dienst die informatie verzamelen, controleren en eenduidig presenteren waarin substantieel wordt geïnvesteerd. Hypercube heeft inbreuk gemaakt op databank Company.info:   opvragen gegevens 6218 bedrijven en gegevens voor telling geldt als opvragen substantieel deel databank.

 

OVEREENKOMSTENDATABANKENRECHT

 

Proces-verbaal van mondelinge zitting. PSV en Company.info hebben een overeenkomst gesloten waarbij PSV toegang krijgt tot de online database van Company.info. In de overeenkomst is onder andere bepaald dat het gebruik van de dienst van Company.info strikt persoonlijk is (artikel 2) en dat het niet toegestaan is om de (persoonlijke) logingegevens aan derden te verstrekken, collega's daaronder begrepen (artikel 4). PSV heeft de gegevens echter verstrekt aan het bedrijf Hypercube ten behoeve van een opdracht die zij aan Hypercybe heeft gegeven.

 

De rechtbank oordeelt dat sprake is van toerekenbare wanprestatie door PSV. Ook wordt geoordeeld dat de databank van Company.info een sui generis databank betreft, aangezien sprake is van substantiële investeringen. Hypercube heeft inbreuk gemaakt op de databank van Company.info. Het opvragen van gegevens van 6218 bedrijven en gegevens voor een telling geldt als het opvragen van een substantieel deel van de databank.

 

IEPT20191212, Rb Amsterdam, Company.info v PSV

 

(kopie origineel vonnis)