Primark maakt geen inbreuk op merken of auteursrecht van Airwair

Print this page 08-01-2020
IEPT20191220, Rb Amsterdam, Airwair v Primark

Beschermingsomvang vormmerken Dr. Martensschoenen van Airwair - indien geldig - gering: vormen wijken niet significant af van de norm of de gebruiken in de relevante markt. Primark maakt geen op inbreuk deze merken: meest in het oog springende elementen van de Dr. Martensschoenen maken geen deel uit van de merken en overigens ook niet van de schoenen van Primark, door andere uitstraling, significant prijsverschil en plaats van aanbieden is onvoldoende aannemelijk dat publiek zal menen dat schoenen van dezelfde of economisch verbonden onderneming afkomstig zijn. Dr. Martensschoenen 1460 en Jadon auteursrechtelijk beschermd: eigen combinatie van in het oog springende elementen. Schoenen Primark maken hierop geen inbreuk: meest in het oog springende elementen ontbreken of verschillen in belangrijke mate.

 

MERKENRECHT - AUTEURSRECHT

 

Airwair brengt schoenen op de markt met de naam “Dr. Martens”. Zij heeft in 1996 verschillende Benelux vormmerken ingeschreven voor deze schoenen. Airwair stelt dat Primark inbreuk maakt op deze merken, en bovendien inbreuk maakt op haar auteursrecht.

 

De voorzieningenrechter overweegt dat de mogelijkheid dat de door Primark aanhangig gemaakte nietigheidsprocedure tot succes zal leiden, niet denkbeeldig is. Dit omdat de vormen niet significant afwijken van de norm of de gebruiken in de relevante markt. Vooralsnog wordt uitgegaan van de geldigheid van de vormmerken, maar wordt wel als uitgangspunt genomen dat de beschermingsomvang van de vormmerken gering is.

 

Primark maakt naar het oordeel van de voorzieningenrechter geen inbreuk op deze merken. De voorzieningenrechter overweegt dat de meest in het oog springende elementen van de Dr. Martensschoenen geen deel uitmaken van de merken en overigens ook niet van de schoenen van Primark.  De andere uitstraling, het significante prijsverschil en de omstandigheid dat de Primarkproducten uitsluitend verkrijgbaar zijn in Primarkwinkels, maken dat onvoldoende aannemelijk is dat het publiek zal menen dat schoenen van dezelfde of economisch verbonden onderneming afkomstig zijn.

 

Ook van auteursrechtinbreuk is geen sprake. De Dr. Martensschoenen “1460” en “Jadon” zijn weliswaar auteursrechtelijk beschermd nu sprake is van een eigen combinatie van in het oog springende elementen. De schoenen van Primark maken hierop volgens de voorzieningenrechter echter geen inbreuk. Dit omdat de meest in het oog springende elementen ontbreken of in belangrijke mate verschillen.

 

IEPT20191220, Rb Amsterdam, Airwair v Primark

 

ECLI:NL:RBAMS:2019:9724